Vilka för- respektive nackdelar finns inom Atkinsmetoden?

De som ägnar sig åt atkinsmetoden går antingen ner I vikt I samma utsträckning eller mer än de som är dedikerade åt övriga bantningsmetoder. Det är en notering som grundar sig på en ettårsperiod – inom vilka inga negativa hälsorisker har påträffats. Den effektiva viktminskningen tycks inte bero på kroppens ombyte av metabolismen utan snarare p.g.a. att Atkinsdieten dämpar hungerskänslor i hög utsträckning.

P.g.a. att Atkinsdieten medför ett lågt innehåll av både stärkelse samt socker reduceras glukosreserven som är vattenbindande. På så sätt minskar mängden vatten i kroppen, vilket i sin tur innebär en effektivare viktminskning.

Dock pekar inte all forskning på genomgående fördelar med Atkinsdieten. Forskarna har kommit fram till många slutsaster beträffande Atkinsmetoden. Det finns ett exempel på en studie som jämför tre separerade dieter. En grupp av försökspersonerna åt mat med låg fetthalt. Dessa personer åt mycket fullkornsprodukter, frukt och vegetabilier. En annan kategori åt medelhavskost vilket innebär att man äter mycket fisk, fullkornsprodukter, grönsaker och frukt. En tredje grupp åt enligt Atkinsmetoden och drog ner rejält med kolhydraterna och ökade intaget av fett samt proteiner.

De försökspersoner som ägnade sig åt Atkinsdieten blev av med flest kalorier i jämförelse med de två övriga grupperna. Dock förekom det en del fysiska reaktioner hos Atkinsgruppen som är värda att lyfta fram. Stresshormonet kortisol ökade hos de som reducerade kolhydraterna i kosten. Det noterades även en utökad risk för Atkinsbantarna att råka ut för skadliga inflammatoriska sjukdomar.

Däremot så visade det sig att den grupp som intog lägre fetthalt uppvisade minst förändring vad beträffar kaloriförbrukning. Istället noterades att lågfettsgruppen visade på dels en minskning av det goda kolesterolet och dels en stigning av skadliga blodfetter. Det är en oroväckande upptäckt med tanke på att dessa nackdelar kan innebära en utökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar. Följ länken för mer fakta

Det finns en del andra nackdelar med dieten som är värda att ha i beaktande. Man måste emellertid beakta att dessa nackdelar kan drabba somliga medan andra inte alls. Dessutom kan de skifta i olika grader.

En allt för låg halt av kostfibrer kan leda till förstoppning och i värsta fall utveckla tarmsjukdomar. Om man innan påbörjad Atkinsdiet ätit mycket socker och kolhydrater kan det innebära att det blir svårt att ta sig genom induktionsfasen, d.v.s. Atkinsmetodens första skede. Det finns därmed en risk att många blir avskräckta av Atkinsmetoden redan i första fasen. Men det är betydelsefullt att ha i åtanke att kroppen vänjer sig vid att i större grad förbränna fett istället för kolhydrater.

Det blir en hög halt av animaliskt fett som ingår när man ägnar sig åt Atkinsdieten. Somliga experter hävdar att det kan ha negativa effekter på kolesterolvärdet och höja risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Och det faktum att kroppen vänjer sig vid att använda fett istället för kolhydrater som huvudsaklig uppkomst för energi kan betyda att det uppstår bekymmer med njurarna samt kan resultera i gikt och huvudvärk.