3 ml engångspipetter i plast

En pipett är ett verktyg i ett laboratorium som används för att jämföra och/eller flytta små mängder vätska. De är mestadels gjorda av plast, och är ofta av engångstyp.

En pipett är ett redskap för att använda i ett laboratorium för att flytta vätska. Tekniken av pipetten fortsätter, vätskan sugs upp i ett rör med tryck samt töms ut därefter med tryck. Ofta använder pipetteboll (gummiboll) för att suga in och trycka ut vätskan. På engångs plastpipetter är en sådan liten boll formad i plasten.

Typer av pipetter

Det finns många olika typer av pipetter, och de kan vara gjorda av bägare eller plast. Somliga pipetter är anpassade för att mäta en speciell volym av mycket noggrant, medan andra inte kan hava graderingar.

allt-fraktfritt kan man köpa engångspipetter på 3 ml till bra värde – och fraktfritt. 250 st kostar 109 kr inberäknat moms. För ett labratorium alternativt affärsverksamhet är det nämligen mycket billigare att mäta och sedan kasta pipetten – än att dumpa den. Ehuru det bara är en praktikant med låg arvode så motsvarar de knappa 35 öre en pipett kostar 5 sekunders arbetstid (lönen räknad som 4 kr/minut inkl avgifter, semester, löfte, lönebikostnader, personalomkostnader). Det är billigare att kasta pipetten direkt än att gå och lägga den till disk.