Årets influensa och dess symtom

Influensan kommer årsvis och skapar bävan, därför bör man veta om influensa och dess symtom, komplikationer som visas hos människan i förväg.

Influensan är en virussjukdom som smittar oss periodiskt varje vintertid. Den har kapaciteten att smitta både människor och olika djurarter. Före varje influensasäsong bör man vara redo igenom att vaccinera sig i god tid.

Varje år skapar detta virus en farsot samt den kommer inte i samma skepnad varje år utan ändras hela tiden. Tack vare detta är det nödvändigt att fabricera ett nytt influensavaccin för att möta just det nya årets influensa.

Influensan har haft flera utbrott igenom tiden i olika länder runt om i världen. Man har säkert hört talas om Hongkonginfluensan , Ryska snuvan eller den Spanska sjukan. Eller svininfluensan som härförleden drabbade världen år 2009 och har sitt ursprung i Mexico.

Influensa samt dess symptom:

Det finns olika tecknen som tyder på att en person har blivit smittad av influensan. Några av de tecknen som visas är allmän muskelvärk, en feber som stiger fort över 40 grader, huvudvärk samt man får även bekymmer med luftgångarna som leder till att man hostar.

Hos barn som har blivit smittade tittar på man symptomer av problem med mag- och tarmkanalen. De får diarré och kräkningar. Men å andra sidan brukar de återhämta sig ganska fort.

Hos äldre personer är det en aning avvikande, de brukar få en komplicerad pneumoni genom att bakterier har lagt sig i deras luftgångar. Det är exakt tack vare dessa lunginflammationer att överdödligheten finns hos äldre personer.

Influensans smittämnen som skapas i en person lägger sig i själva strupen, sedan kan de enkelt spridas vidare i första hand som en luftburen droppsmitta. Men den kan även enkelt överföras från person till person genom kontakt. Inkubationstiden för influensan är kort och kommer att exponera sig redan efter omkring en till tre dagar.

Vaccin mot den nya influensan:

Som smittskyddsinstitutet rekommenderar bör vi ta ett vaccin i god tid mot influensa. Man måste vara beredd före en annalkande epidemi. Vaccinet är först samt framförallt rekommenderad för personer som kan drabbas extra spänt jämfört med andra tack vare olika medicinska anledning, som t.ex. en individ som har hjärt- samt lungsjukdomar.

Vaccinet för årets influensa kommer att skydda oss folk mot tre olika influensavirus vid namnet svininfluensan, influensa B samt Hongkonginfluensan.

Influensavaccin biverkningar:

Det finns tyvärr en del biverkningar som kommer med ett influensavaccin. T.ex. kan omkring 5 % utav de personer som får vaccinet känna ömhet, svullnad samt rodnad, men det försvinner normalt efter 2-3 dagar. Av de personer som får vaccinet kan även 1-2 procent få biverkningar som leder till en enkel feber som sysslar med i ungefär ett dygn.

För er som vill förberedda eder finns det även andra sätt som kan hjälpa en från att bliva smittad. Några av de saker som rekommenderas vid en influensasäsong är att ha en ordentlig handhygien, som man kan åstadkomma enkelt med assistans av den nya generationen antibakteriella handtvålar och desinfektionsmedel . Man bör även avstyra personer givetvis som är redan sjuka utav influensan, men det finns ingenting bättre alternativ än att bara immunisera sig.

Immunisera dig i god tid innan en influensa symtom visar sig.