Atkinsmetodens tredje fas – mellanfasen

Tanken är att man redan i viktminskningsfasen bör komma ganska i närheten av sitt bantningsmål Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som möjligt utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att uppnå sin idealvikt som självfallet också är tänkt att vara stabil.

Det har pekats på hur väldigt betydande mellanfasen är för bantningens fortsatta framåtskridande. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att lättast påträffa sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det centralt att oerhört sakta gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men troligtvis ännu mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen måste finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat mycket många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona mycket hastigt också. Man bör emellertid hålla sig undan en sådan lockelse därför att det väldigt tydligt kan påverka svårigheten att påträffa den rätta balansen framöver. Av många som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats tillräckligt hur tufft det är att bibehålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som tyvärr vanligtvis utgör den huvudsakliga och enda målsättningen hos bantaren. En bättre ambition vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och bibehålla även vikten. Ju mindre drastisk viktminskning desto lättare är det att åstadkomma det kombinerade målet av både viktminskning och stabilisering. Följ länken för mer fakta

Det finns ingen specifik tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör bestå utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen ska egentligen den mesta delen av viktminskningen vara avklarad. Under en framgångsrik mellanfas är det vanligt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För somliga tar det längre tid än för andra att hitta balansen. Det är en mängd olika faktorer som spelar in, som ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Dessa faktorer har därutöver inte sällan koppling till arv.

I mellanfasen måste man sannerligen vara uppmärksam på att inte överskrida det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att enbart överskrida ett fåtal gram för att det ska resultera i ovälkommen viktuppgång. Eftersom Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta oerhört motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. Således gäller det att vara rejält omsorgsfull i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.