Besvärligt när mossa växer på tak och takpannor

Det kan resultera i stora omkostnader att åtgärda tak samt takpannor som har råkat ut för växtlighet av mossa. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som trivs där det är mycket fukt och gärna i skugga. Stundtals kan man ha svårt att märka av skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar med tanke på att de kan te sig snarlika till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer väsentligt – lavar växer ogärna där det är fuktigt och skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker även om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket medför otaliga hustak till trevliga platser för mossa. I synnerhet om hustaket skuggas under större delar av dagen. Det är således vanligare med mossa på den del av taket som ligger i norrläge än med mossa på söderliggande tak. Klicka här genast för mer info

Det är betydelsefullt att inte låta mossan få något fäste i takpannorna med tanke på att de växer in under takpannorna och då vintern kommer med kyla samt frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar och fryser vilket innebär att tegelpannorna kan spricka. Det i sin tur leder till ett tak som läcker vilket kan medföra fuktskador och mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns en del olika trick för att hålla mossan väck. Ett traditionellt sådant är att foga en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket samt låta den ränna över taknocken. När det regnar kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn gör så att miljön blir otrevlig för mossan att växa.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det behövs surt nedfall för att få den önskade effekten och numera är inte regnet lika surt som förr – vilket är mycket bra för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla metod att hålla taket mossfritt overksam.

Det är viktigt att granska varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd kring huset? Kan man avvara något av dem, eller en del grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt hustak, men det kommer inte avlägsna mossan som redan finns där.

För att bli kvitt med redan existerande mossa på takpannorna finns det egentligen endast en sak man kan genomföra, nämligen att ta sig upp på taket och för hand avlägsna mossan. Detta åstadkommer man lämpligen en torr samt solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är dessutom mycket lättare att sopa bort uttorkad mossa än fuktig samt livskraftiga växter.

Man kan dessutom prova att använda järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd variant som mossa gti, men risken är stor att takpannorna missfärgas. Man kan också tvätta taket med högtryckstvätt, men det är också aningen vanskligt då det kan resultera i fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hur man bör göra.

Alltså ska man fundera på hur man kan förhindra att mossan får fäste på ens tak i första hand. För att bli kvitt med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.