Dålig brandsäkerhet – svensk forskning kan ge Europa säkrare bussar

2009-03-06 13:24

Dålig brandsäkerhet – svensk forskning kan ge Europa säkrare bussar

Approximativt en hundradel av alla bussar varje år råkar ut för brandincidenter. Det senaste exemplet på en sorglig haveri är bussbranden nära Hannover i november 2008, den värsta bussolyckan i Tyskland på 16 år, då 20 människor brändes inne. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har härförleden avslutat ett stort projekt om brandsäkerhet i bussar. Projektet har genomförts på förordnande av Transportstyrelsen (före detta Vägverket) och Statens Vegvesen i Norge med syfte att undersöka bussars brandsäkerhet och att ta fram rekommendationer till förbättringar.

Sprider sig snabbt

– Tiden från att bussen börjar brinna tills en full övertänd brand kan vara mycket kort. Det här ställer krav på snabb evakuering av passagerarna eller effektiv brandsläckning i ett tidigt skede innan det är för sent, uttalar Dr Björn Sundström, forskare på SP.

De flesta bränder startar i bussens motorrum, men sprider sig förhållandevis snabbt in i bussens passagerarutrymmen. Det rör sig om minuter samt moderna inredningsmaterial gör sedan att branden i passagerarutrymmet kan spridas mycket fort.

SP har gjort brandförsök i full skala med en hel buss samt i liten skala med bl.a. inredningsmaterial i passagerarutrymmet. Fullskaleförsök visade att rök snabbt fyllde passagerarutrymmet följt av en övertändning av hela bussen.

För låga krav på material

Dagens krav innebär att inredningsmaterialen bara behöver fixa ett enkelt horisontellt flamspridningsprov. Det är omvittnat otillräckligt eftersom även brandtekniskt dåliga material blir godkända. Kraven för exempelvis flyg och tåg är betydligt högre. SP har engagerats internationellt och vi har som teknisk sakkunnig presenterat ett norsk/svenskt förslag för FN i Genève på ett nytt och förbättring provningsförfarande av dessa material.

Skräckscenario med bussbrand i tunnel

– En entusiastisk buss i en tunnel är ett skräckscenario. En sådan eld skulle lätt kunna utvecklas till en katastrof eftersom den snabba brandutvecklingen gör det besvärligt att hinna utrymma tunneln före temperatur, rök samt giftiga gaser når dödliga nivåer, uttalar Nalle Sundström. I projektet studerades flera olika möjligheter för att förbättra brandsäkerheten i bussar, bl.a. hurdan man ska avskilja motorrummet från passagerarutrymmet och hurdan man kan begagna system för detektion och automatisk släckning.

Länsförsäkringar dröjer efter stallbrand

Publicerad 27 oktober 2010

En brinnande buss antände stallbyggnaden och gjorde de drygt 20 hästarna på Ramsta Gård hemlösa. Sex veckor efteråt har försäkringsbolaget Länsförsäkringar fortfarande inte löst situationen. – Följden har blivit att vi dagligen bryter mot Djurskyddslagen, säger Jannica Wadell, som tillsammans med sambon Krister driver företaget Jawas AB.

Mer info: Land