De fyra faserna

Det är en allmän feltolkning att man jämt tvingas hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater när man går på Atkinsdieten. Det är såklart korrekt att man bör inta mer fett, grönsaker och protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man är.

Bra atkinssajt

Det är för den skull viktigt att räkna intaget av kolhydrater för att inte överskrida den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de skilda faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man befinner sig i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen tillåts man äta maximalt 20 gram kolhydrater om dagen. I viktminskningsfasen tillåts man inta 40-60 gram kolhydrater om dag. Den så kallade mellanfasen är anpasslig på så sätt att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men vanligtvis äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att personligen estimera hur mycket kolhydrater kroppen klarar att inta utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat jämviktsläge vad gäller kolhydratintaget så har man uppnått underhållsfasen som är tänkt att vara en fas som ska vara livet ut. Även om tanken är god kan det ske att man ibland ånyo hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är därför inte onormalt att byta mellan de skilda faserna under livets gång.