Den vetenskapliga utvecklingen för Atkinsmetoden

En uppenbar orsak till Atkinsdietens populäritet är att forskningen har uppvisat goda resultat för den. Det vetenskapliga startskottet och den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins inverkan skulle ge upphov till ett enormt intresse hos bantare världen över. En ny bantningstrend började successivt få förankring och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

Under den tiden hade en utökad tendens till fetma uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att om man höll sig till regelmässig mathållning och på samma gång inskränkte de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning samt andra förbättringar relaterade till välbefinnande. Klicka här för mer info

En klar styrka med Atkinsdieten som också lockade många bantare att komma igång med den, var att dieten tillät mycket av vad många ansåg vara aptitlig mat. Till skillnad från andra dieter kunde man även fortsättningsvis njuta av mångahanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket givetvis gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare och praktiker av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer stabil och på så vis blivit lättare att följa. Exempelvis uppmanade dieten under 80-talet att man skulle förtära mycket ägg samt biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss kost.

På så sätt har Atkinsdieten ständigt varit under progress vilket i sin tur medfört att dieten alltid haft en populär ställning i sammanhang som har haft med hälsa samt föda att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad måste vara kontrollerat. När idealvikten är nådd ska en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater ska hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum återigen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning samt andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan exempelvis handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Därutöver kan dieten medföra minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har även visat på indikationer på fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs primärt från dominerande universitet samt institutioner i USA. Flertal experter inom landet bidrar till vetenskapliga underlag inom metabolism, fysiologi samt livsmedelsvetenskap. Det finns ett tydligt intresse av Atkinsdieten världen över på grund av dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt synsätt får massor människor bekräftelser som på löpande band beträffande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär självklart att Atkinsdieten ökar i populäritet än mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.