Gå ned långsamt i vikt i viktminskningsfasen

I påföljande steg efter induktionsfasen så hamnar bantaren i viktminskningsfasen. Givetvis förutsätter viktminskningsfasen att bantaren faktiskt tagit sig genom induktionsfasen med tanke på att det är centralt att faserna följs i korrekt ordning. När man å andra sidan har tagit sig igenom hela dieten kan man lättare hoppa mellan faserna ifall man inte skulle förmå bevara en stabil vikt.

När man börjar banta i enlighet med Atkinsmetoden och har som uppsåt att fullgöra dietens samtliga fyra faser är det viktigt att man verkligen har bestämt sig för att banta. Ifall motivationen är kass finns nämligen en risk att vikten kommer växla alldeles för kraftigt upp och ner. Det är minsann dåligt för kroppen och brukar i slutändan generellt medföra en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta ca 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan bestå i upp till sex månader beroende på skilda människors förutsättningar. Med tanke på att induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte händer lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan temporärt mista lite motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt men endast i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Dock kan en del utan besvär välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Många gläds över att gå ner 2- 4 kg i induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Flera som träder in i viktminskningsfasen beskriver en befrielse då de inte längre måste hålla överdriven uppsikt över kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar vanligtvis förhållandevis länge och tanken är att man ska finna sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För somliga tar det längre tid än för andra att hitta balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd skilda faktorer såsom ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Bra atkinssajt Därjämte påverkas flera av dessa faktorer av arv.

För att uppnå sin idealvikt ska man således oerhört sakta öka sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska tappa i vikt bara till dess den punkten är uppnådd. Viktminskningsfasen är en generös fas på så vis att man får förhöja sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen inta drygt 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt somliga en tämligen liten höjning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå raskt med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en process som förhoppningsvis kommer resultera i att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man finner sin personliga punkt där man varaktigt håller vikten stabil.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja variera sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett gott tips är dock att öka intaget av vegetabilier till en början. I viktminskningsfasen är det dessutom tillåtet att inta viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.