Hårda straff för bedragare som ägnar sig åt ID-kapning

Lätt att komma undan

Personer som ägnar sig åt att kapa människors identitet – oavsett vad målet är för kapningen, är i regel väl insatta i vad man ska undvika för att åka dit. Det är ständigt ett spel mellan kaparna och de som har i uppdrag att stoppa dem att ligga steget före och som det ser ut just nu så är det dessvärre ID-kaparna som leder.

I boken förekommer en större och bra checklista. Boken finns som e-bok på biblioteken samt kan köpas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden av boken för mer data.
Läs mer här

ID-kapning genomförs lätt, hastigt och alldeles anonymt via webben och att tömma någons brevlåda är i själva verket en väldigt enkel sak som inte väcker speciellt mycket misstänksamhet – såvida det inte är ett i området välkänt problem.

Milda straff

I relation till vad en ID-kapare kan ställa till med tycker många idag, även de som själva arbetar inom rättsväsendet, att de straff som finns är för milda, och det i kombination med att risken för att åka fast är så pass liten medför att ID-kapning är ett bekymmer som ökar i rasande fart. Flera hundra fall av bedrägerier anmäls till svenska myndigheter var dag och av dessa är fler än hälften relaterade till ID-kapning. På polisen säger man att man har för ambition att arbeta både offensivt samt förebyggande för att avstyra ID-kaparnas framfart.

Redan kriminella blir ID-kapare

Ett stort bekymmer är att folk som redan rör sig i kriminella kretsar går över till ID-kapning därför att få sina snabba pengar, och en stor del av anledningen är just för att straffen för dessa brott är mildare än straffen för flera andra brott. Därutöver ger brott genom ID-kapning vanligtvis stora summor pengar för förhållandevis liten uppoffring. Att skärpa straffen finns självfallet på tapeten, men det är en procedur som tar lång tid.

ID-kapning är ett brott som klassificeras inom lagen om bedrägerier. Det finns här tre skilda kategorier:

1. Bedrägeri
2. Bedrägligt beteende
3. Grovt bedrägeri

Bedrägeri

Brott som begås samt benämns bedrägeri regleras av Brottsbalken 9 kap. 1§. Döms man inom denna brottskategori kan man dömas till högst två års fängelse. Många allvarligare fall av ID-kapning döms i denna kategori vilket ofta inte leder till värre konsekvenser än korta fängelsestraff för brottslingen.

Bedrägligt beteende

Bedrägligt beteende är en kategori under bedrägeribrott och finns i Brottsbalken 9 kap 2§. Att dömas för bedrägligt beteende är snäppet mildare än bedrägeri. Den som döms för bedrägligt beteende, vilket är fallet i ett flertal ID-kapningsfall, döms till böter alternativt högst sex månader i fängelse.

Grovt bedrägeri

Om man åker dit för omfattande bedrägeriverksamhet kan man dömas med hänseende till Brottsbalken kap 9 3§ – grovt bedrägeri. Den som döms för grovt bedrägeri kan få mellan sex månader och sex år i fängelse. Har man “missbrukat allmänt förtroende alternativt begagnat falsk handling alternativt vilseledande bokföring (…)” så gör man sig enligt Brottsbalken kap 9 3§ skyldig till just grovt bedrägeri. Oerhört få fall döms till maxstraffet för bedrägeri.