Hundsäkerhet i bil med variocage hundbur som bilbur

MIM Construction AB samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut bjöd in press, återförsäljare, försäkringsbolag och organisationer till SP:s anläggning i Borås för att framföra den nya metoden för hundbursprovning; SPCT – Safe Pet Crate Försök. Metoden är den första i sitt slag samt visar hur hundburar påverkar säkerheten för passagerare samt hund i en trafikolycka.

Hugo Melander av Traffic Safety Research & Engineering AB är professor i ämnet krocksäkerhet och han presenterade metoden och bakgrunden till varför den tagits fram.

Forskning pekar på att skador på passagerare kommer att bliva vanligare eftersom fler samt fler väljer att hava en hundbur i sin automobil. Det går att exponera att den ökade användningen av otestade hundburar kommer att leda till besvärligt skadade passagerare om inte buren från början konstrueras för att inte tränga in i baksätets ryggstöd.

SPCT innehåller anvisningar om hur burarna borde provas emedan det fortfarande inte finns märklig standarder. Metoden är uppdelad i ett par delar; förena delen är ett kollisionsprov bakifrån och andra delen är ett simulerat Roll-over examination där buren släpps mot en fallplatta av 70 cm krön.

Metoden utvärderar hur buren påverkar sätesryggen under bakifrånolyckor. Prover har visat att stumma burar absolut alternativt delvis kan prägla genom sätesryggen samt därigenom skada baksätespassagerare seriöst. Det är därför nödvändigt att säkerställa lagom stora kraftnivåer på sätesryggen. Genom det simulerade Roll-over provet kontrolleras burens hållfasthet vid andra kollisionsriktningar därför att säkerställa att hunden inte kastas ur buren och bilen under kollisionen därtill att buren inte faller isär och skadar hunden.

Ett kollisionsprov med bur uppvisades i krocklaboratoriet på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Anders Flogård, krockexpert på MIM Construction AB sa i krocklaboratoriet; “Provet, som är över på ett ögonblick, visar hur oerhört besvärligt det är att förstå hurdan brutalt förloppet är! En vanlig hundbur som tränger in i ryggstödet kan enkel döda baksätespassagerarna!”

Mer info om variocage hundbur finns på hundburen.com. Variocage hundburssortiment finns på Nätet.