Hushåll med hög belåningsgrad har lägre del flexibel bolåneränta

Hem med bunt belåningsgrad har i lägre utsträckning valt flexibel bolåneränta samt de svenska hushållen oroar sig i liten extension för sin bolånesituation. Det konstateras i en redogörelse som Hans Lind och Maria Kulander på KTH har tagit fram på förordnande av Mäklarsamfundet, Statens bostadskreditnämnd, Nordea och Bluestep bostadslån. Studien genomfördes under våren 2009 samt bygger på knappt 400 villaköpares attityd till sitt boende. Enkäten vände sig till hushåll i Stockholmsregionen som köpt sitt hus under perioden januari-maj 2008.

Rapporten undersöker bland annat sambandet emellan stor belåningsgrad och rörlig kontra fast ränta. Rapporten kommer fram till att hem med hög belåningsgrad i lägre utsträckning har valt flexibel bolåneränta. Drygt 40 procent av de ljudlig belånade hushållen angav att de hade mer än 80 procent av sina bolån med flexibel ränta. I den totala gruppen var analog nummer 52 procent.

Vidare visar rapporten att bara 2 procent av de tillfrågade känner enorm bävan för sina boendekostnader, 13 procent hade speciell bävan, medan 85 procent inte oroade sig alls. En acceptabel definition är att inkomstnivån varit relativ kraftig bland de hem som köpt under den aktuella tiden.

Igenom rapporten belades även en rad andra fakta, bland annat att den klassiska villaköparen är en barnfamilj med två barn. Vidare uppgav flertalet, 55 procent att de innan köpet av villan sålt en bostadsrätt.

* – Undersökningen är intressant ur flera aspekter. Vi var intresserade av att granska om det finns skillnader mellan olika grupper, exempelvis beroende på lön, om man redan tidigare ägt en bostad eller beroende på hur mycket man lånat, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Övriga slutsatser i rapporten

* Stora skillnader i hurdan man amorterade. 60 procent av de svarande amorterade ingenting.

* Den genomsnittliga belåningsgraden var 63 procent.

* Hälften hade hela lånet med flexibel ränta samt 14 procent hade allt bundet.

* De med hög belåningsgrad hade en lägre del med flexibel ränta.

* 54 procent av de svarande uppgav att medias nyhetsrapportering var ganska viktigt i hushållets påverkan till beslutet av hurdan man tecknade sitt kredit.

* Den typiska husköparen var en familj där de vuxna var över 30 år med ett eller två barn under 18 år.

Kommentar: allt fler blir missnöjda med bankerna och detta har gett en ytterligare lånemarknad med högre duglighet samt högre räntor. En kund till marknadsledaren på denna marknad är så nöjd att han nu på lanapengarse.se rekommenderar folks som vill låna vilket ökar deras chanser att låna.