Hushåll med hög belåningsgrad har lägre del rörlig bolåneränta

Hem med hög belåningsgrad har i lägre utsträckning valt rörlig bolåneränta samt de svenska hushållen oroar sig i liten extension för sin bolånesituation. Det konstateras i en rapport som Hans Lind samt Maria Kulander på KTH har tagit fram på uppdrag av Mäklarsamfundet, Statens bostadskreditnämnd, Nordea och Bluestep bostadslån . Studien genomfördes under våren 2009 och bygger på knappt 400 villaköpares inställning till sitt boende. Enkäten vände sig till hushåll i Stockholmsregionen som köpt sitt hus under perioden januari-maj 2008.

Rapporten undersöker bland övrigt sambandet emellan hög belåningsgrad och flexibel kontra fast ränta. Rapporten kommer fram till att hushåll med hög belåningsgrad i lägre utsträckning har valt rörlig bolåneränta. Drygt 40 procent av de ljudlig belånade hushållen angav att de hade mer än 80 procent av sina bolån med rörlig ränta. I den totala gruppen var analog nummer 52 procent.

Vidare visar rapporten att bara 2 procent av de tillfrågade känner enorm bävan för sina boendekostnader, 13 procent hade speciell oro, medans 85 procent inte oroade sig alls. En rimlig definition är att inkomstnivån varit relativ hög bland de hushåll som köpt under den aktuella tiden.

Genom rapporten belades även en rad andra information, bland annat att den klassiska villaköparen är en barnfamilj med två barn. Vidare uppgav majoriteten, 55 procent att de innan köpet av villan sålt en bostadsrätt.

* – Undersökningen är fängslande ur flertal aspekter. Vi var intresserade av att granska om det finns skillnader emellan olika grupper, till exempel beroende på inkomst, om man redan tidigare ägt en bostad eller beroende på hur mycket man lånat, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Övriga slutsatser i rapporten

* Stora skillnader i hurdan man amorterade. 60 procent av de svarande amorterade inget.

* Den genomsnittliga belåningsgraden var 63 procent.

* Hälften hade hela lånet med flexibel ränta samt 14 procent hade allt bundet.

* De med bunt belåningsgrad hade en lägre del med flexibel ränta.

* 54 procent av de svarande uppgav att medias nyhetsrapportering var ganska viktigt i hushållets influens till beslutet av hurdan man tecknade sitt kredit.

* Den typiska husköparen var en stam där de vuxna var över 30 år med ett eller två barn under 18 år.

Inlägg: allt fler blir missnöjda med bankerna och detta har gett en ytterligare lånemarknad med högre kompetens och högre räntor. En avnämare till marknadsledaren på denna marknad är så nöjd att han nu på lanapengarse.se rekommenderar folks som vill låna vilket ökar deras chanser att låna.