Induktionsfasen

Den första fasen av de fyra i Atkinsdieten har som primärt ändamål att försätta kroppen i ketos. För uppnå detta läge ska man i induktionsfasen hämma kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att förtära obegränsade mängder av exempelvis kött, fisk, ost, ägg samt vissa vegetabilier. En allmän regel är dock att grönsakerna helst bör vara gröna till färgen och inte växa under marken. Övriga vegetabilier brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela ska potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande kost tas bort ur kosten. Det är dessutom centralt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe samt te ska begränsas på grund av förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara slut kvickt om allt går som tänkt. Det handlar om drygt 14 dagar till dess bantaren förlorat ungefär 10 % av sin övervikt. För somliga varar dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Klicka här nu för mer info Notera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara krävande för kroppen och medföra risker. Vid en dylik situation bör man alltid rådfråga en doktor.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att variera kraftigt under induktionsfasen. I induktionsfasen kan för övrigt de som tycker om ost dra nytta av fördelen att dagligen inta upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland många att man kan få dålig andedräkt av en lyckad induktionsfas. Andedräkten ges då en karaktär av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett bra tecken på att kroppen befinner sig i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten tenderar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för nästa skede inom Atkinsdieten.

Ett vanligt missförstånd om induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför sträng och extrem diet som skulle vara väldigt besvärlig för kroppen under lång sikt. Visserligen ska man räkna med att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en provisorisk men nödvändig åtgärd för att kraftfullt stimulera kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att omedelbart komma igång med sin bantning.

I induktionsfasen är det betydelsefullt att äta regelbundet. Som mest kan man äta sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar mellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så får man successivt justera sina måltider.

Det är oerhört betydelsefullt att dricka rikligt med vatten under induktionsfasen med tanke på att kroppen kräver mer vatten än normalt. En vanlig bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att dricka mycket vätska. Självfallet är inte vilken vätska som helst att föredra. Särskilt kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel bör användas väldigt sparsamt eller i bästa fall undvikas helt å hållet.