Med en atomklocka har man evig absolut koll på tiden

En atomklocka är den mest pålitliga tidsmätaren man någonsin kan gå efter. Den kan avsända ut radiovågor till andra klockor runt om i världen och därmed se till att de alltid stå sig tiden utan att man behöver ställa de där, sommar- som vintertid.

Tid är ett förhållandevis begrepp, uppfunnet av människan. Det är ett enormt fängslande ämne samt kan få det att bedra inom en om man tänker på det nog länge. Allt i vår livsstil bestäms av tiden, när vi sover, är vakna, hurdan vi växer, äter, ja allt som handlar om hur vi för våra liv – och givetvis vår avliden. Utan tid skulle samhället som vi känner det alldeles fall.

Det finns också andra system som vi folk använder mycket, som metersystemet därför att jämföra avstånd, och voltsystemet som mäter elektricitet. Bägge dessa system är uppbyggda på tidräkning. En meter beräknas t ex på den sträcka som ljus färdas i vakuum på 1/299792458 sekund. Utan exakt sekunduträkning skulle man alltså inte kunna ha ett fast mått för vårt metersystem. Emedan metersystemet kom till i slutet av 1700-talet räknades det självklart ut annorlunda. Då var det måttet emellan ekvatorn samt nordpolen delat på 10 miljoner samt måttet var betydligt mindre absolut.

Det finns annorlunda sätt att räkna tid på, en sekund är samma sak som ett medellångt soldygn delat på 86400. Ett atomur mäter en sekund genom svängningsfrekvensen av atomen Cesium 133. Denna takt är konstant så beräkningen är enormt absolut. En vanlig atomklocka sägs hava en felmarginal på en sekund per 100 000 år, medans det med finns superatomur som används mycket i väldigt ansträngande kontext samt vars felmarginal är en sekund per tiotals miljoner år. Det är en ganska fantastisk utveckling från hur man med hjälp av solklockor brukade bestämma tiden för blott några århundraden sedan.

År 1949 byggdes den första atomklockan i USA. Den var inte lika tillförlitlig som de atomur vi tittar på idag, men banade vägen för den fantastiska teknologi vi ser i dagens atomklockor. Dock började tanken på atommätt tid ta form allaredan under 1800-talet.

Under en vanlig människas levnadstid, och under alla hans efterföljande arvingars, kommer nämligen ett atomur evig att klaffa. I professionella kontext och därför att hålla internationell tid jämn används också atomklockor då det är det överlägset säkraste sättet av alla att bestämma tid.

Det finns radioklockor som ställs efter centrala atomklockor genom radiovågor. Dessa är lätta att erhålla tag på samt en fängslande art av ur att hava hemma på väggen. Vissa av dessa har dessutom extrafunktioner som t ex visning av temperatur. De finns emellertid i flera annorlunda former, som t ex vägg ur, bordsur samt digital klocka. Har man en sådan hemma så behöver man aldrig mer oroa sig för att inte ha koll på tiden.

Istället för att köpa en egen atomklocka för en svindlande summa pengar, kan man istället införskaffa en radioklocka som styrs av stora atomur igenom radiovågor. Idag man hitta denna typ av klockor online. Ofta styrs de via en atomklocka i Tyskland, vilket ligger lagom i närheten av oss i Sverige.