NCC anlägger tjogo kilometer vattenledningar i Svedala kommu

NCC Construction Sverige anlägger två mil nya ledningar för dricksvatten emellan Staffanstorp och Svedala vattenverk i Skåne. Utbyggnaden görs därför att befästa vattentillförseln för befintliga, men även nya hem i framförallt Svedala kommun. Uppdragsgivare är Sydvatten AB samt ordern är sammanlagt värd lite mer än 57 MSEK.

Nya ledningar för dricksvatten till Eksholm och Nevishög i Svedala kommun ökar kapaciteten och tryggar behovet av dricksvatten.

– Vi planerar att placera två mil rör på tre månader. För att hålla tidplanen jobbar vi ett par skift och kan placera 300 meter ledning per dygn, vilket är mycket. Rören är dimensionerade för att fixa framtida behov, säger Christer Stenson, entreprenadchef, NCC Construction, region Söder.

För att bättra trycket i kranarna bygger NCC även ett par så kallade tryckstegringsstationer i Eksholm och Holmeja.

– Svedala tätort ansluts till Sydvattens nät därför att säkerställa vattenförsörjningen för framtiden. Idag får Svedala tätort sitt dricksvatten av egna vattentäkter, men samhällena växer liksom deras behov av vatten, säger Jakob Schuster, projektledare på Sydvatten.

Det kommunägda företaget Sydvatten AB producerar dricksvatten till 800 000 invånare och 15 kommuner i Skåne. Vattnet kommer av insjöarna Bolmen samt Vombsjön.

Ordersumman på lite mer än 57 MSEK är två sammanlagda order där Nevishög–Eksholm är värd drygt 39,5 MSEK samt Eksholm – Svedala föga 18 MSEK. Arbetet beräknas färdigt till årsskiftet 2010/11. Totalt sysselsätts 60 personer varav 25 är NCC-anställda.

För fler frågor, vänligen kontakta:

Christer Stenson, entreprenadchef, NCC Construction, region Söder, tfn 040-31 73 16

Lena Fridholm, informationschef, NCC Construction, region Söder, tfn 036-30 16 08 alternativt 070-360 37 16.

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.

2009 hade NCC i Sverige en omsättning på föga 29 Mdr SEK och omkring 10 000 medarbetare. NCC Construction Sverige bygger bostäder, byrå, vägar, anläggningar samt återstående infrastruktur i Sverige.

Man kan beskåda vattenledningarna av Svarvaregatan 1 i Svedala i Svedala, det är Husbilsspecialistens byggnad som är till salu i Svedala.