Ny finnurlig uppfinning kan stoppa spridningendistribution av sjukhussjukan genom ytor

Smittstopp är ett bakteriedödande rengöringsmedel på sprayflaska. Smittstopp är direktdödande för MRSA sjukshussjukan. Man sprayar på samt torkar av – färdigt.

När ytan är avtorkad har den en ultratunn hinna av positivt laddad polymer (katjonisk polymer, en vattenlöslig plast). Denna osynliga beläggning skyddar i åratal genom sin positiva laddning. Ommeticillinresistenta stafylokocker är en mutation av bakterien Staphylococcus aureus som förvärvat motstånd mot meticillin och penicilliner i gruppen isoxazolylpenicilliner (sista chansen antibiotika) hamnar på ytan så dör det – för alla smittämne, bakterier och mikroorganismer är negativt laddade. Smittspridningen stoppas.

Detta ger unika potentiaöel att stoppa smittspridning emellan anställda på arbetsplatser samt på offentliga platser. Ytan är helt giftfri och polymeren är godkänd för kontakt med livsmedel.

Smitta kan via luften hamna på en area – t ex på utsidan av en skyddsmask. Sedan tar bäraren av sig masken för att blossa alternativt förtära en varmkorv samt får via fingrarna i sig smittan. Alternativt sprider det vidare till en telefon, strömbrytare alternativt annan area så att fler smittas.

På arbetplatser kan man bearbeta telefoner, alla ytor man rör vid hett på toaletter, alla dörrvred, alla ytor i kök samt matsalar samt avblåsa all smittspridning genom ytor.

Smittstopp tillverkas av Gert Strand AB i Svedala samt är baserat på ny kajonisk teknik, katjonisk (bra laddad) polymer.

Smittstopp utvecklades från början därför att på ett billigt sätt stoppa spridningen av sjukhussjukan. Ideén var att städpersonalen på sjukhus bara skulle byta ut ut sina nuvarande rengöringsmedel mot Smittstopp. För nästan ingen tillkommande kostnad alls skulle smittspridning från utsatta ytor på toaletter och dörrvred stoppas.

Någon marknadsföring har inte gjorts så produkten bör vara okänd likväl kommer det redan beställningar, säger Gert Strand. Så vi tror på en stor efterfrågan om några månader och har laddat opp med råvaror för enorm produktion.

Intresset för den nya tekniken – som även fungerar som beskydd mot stafylokocker, listeria, svampar samt påväxter – är stort samt flera produkter är redan lancerade (Fulstopp, Tvärstopp m fl) och mer är under utveckling.

För ytterligare fakta: Newsdesk