Päron mer nöjda med enskilt drivna förskolor

Päron gravid i oberoende förskolor är mer nöjda med verksamheten än föräldrar till barn i kommunala förskolor. Det visar en besiktning som Svenskt Näringsliv presenterar idag.

Avans går inte före kvalitet bland privat drivna förskolor, hävdar Anders Morin, Svenskt Näringsliv.

I undersökningen tillfrågas cirka 1000 slumpmässig utvalda dagisföräldrar med förskolebarn om bland annat personaltäthet, förutsättningar för inlärning samt evolution därtill access på pedagogiskt stoff. I alla undersökta faktorer ger föräldrar till barn i fristående förskolor ett högre betyg till verksamheten än päron till barn i kommunala förskolor.

– Undersökningen visar att förskoleföräldrar vanligtvis sett är mycket nöjda med privat drivna förskolor, säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

Skillnaderna är statistiskt säkerställda i ganska alla avseende som undersökts. Även kommunala förskolor får i de flesta avseenden, men inte alla, goda betyg.

Störst avvikelse emellan privat samt kommunalt drivna förskolor syns när man frågar om föräldrarna anser att det finns nog med anställd vid förskolan. 74 procent av föräldrarna i enskilt drivna förskolor anser att det finns nog med anställd medans endast 52 procent av föräldrarna på kommunala förskolor menar det.

– Det stämmer alltså inte att privat drivna förskolorna skulle sätta före vinst före kvalitet. Detta blir i synnerhet explicit när undersökningen visar att föräldrar till barn på enskilt drivna förskolor är mer nöjda med både personaltäthet och access på pedagogiskt material. Undersökningen stärker därmed tesen om att det är igenom att tillhandahålla bra kvalitet som vinst är möjligt, säger Anders Morin.

De enskilt drivna förskolorna får även avgörande bättre omdömen när det gäller lärandet. 79 procent av föräldrarna till barn på privat drivna förskolor instämmer i påståendet att förskolan ger dom bästa förutsättningarna för lärande samt utveckling, medans 62 andel av föräldrarna till barn på kommunala förskolor instämmer.

Undersökningen är den första som jämför kundnöjdhet mellan privat drivna samt allmänt drivna förskolor på riksnivå. Undersökningen, som är utförd av Ipsos, bygger på enkätsvar från cirka 1000 slumpmässig utvalda småbarnsföräldrar med förskolebarn.