Permanent behållning av idealvikten i underhållsfasen

Den sista fasen under Atkinsdieten kallas för underhållsfasen, vilken är tänkt att vara ihållande livet ut. Den som är i underhållsfasen ska ha möjlighet att parera eventuella viktsviktningar genom att justera med mer eller mindre kolhydrater i sin föda. Det kräver sinne för precision vilket man förväntas ha utvecklats och lärt sig kontrollera under de föregående faserna.

I underhållsfasen är det viktigt att välja kost med ett lågt GI-värde för att kroppens process av bearbetning ska bli så låg som möjligt. I de föregående faserna hålls ju dock ett helt annat tempo vad beträffar kroppens bearbetning.

Underhållsfasen kräver mycket disciplin. Eftersom livet överlag har sina upp- och nergångar så kan våra förutsättningar för att upprätthålla vår ideala vikt ändras. Exempelvis kan mental ohälsa påverka hur vi tar hand om våra kroppar. Ifall vikten börjar öka igen så har bantaren givetvis möjlighet att börja om med induktionsfasen igen, vilket inte är alldeles sällsynt. Underhållsfasen medför nya kostvanor som de föregående faserna måste lära kroppen att godta.

Flera tror att underhållsfasen begränsar frosseri och njutning av viss mat helt å hållet. Det är inte sant eftersom Atkinsdieten i underhållsfasen genererar utrymme för personer att unna sig godsaker, men självfallet är det på bekostnad av att man ska kunna parera viktsviktningar. Kanontips Faktum är att man redan i de tidigare faserna kan unna sig vissa godsaker som man föredrar, men i underhållsfasen måste man ha lärt sig sin kropps exakta begränsningar för att ha möjlighet att upprätthålla en permanent idealvikt.

Atkins förespråkar också träning som en parallell process för de som är i underhållsfasen.