Så blir du motiverad

Nästan alltsammans man tar sig an i livet och vill lyckas med kräver motivation. För en del situationer krävs mer motivation än annars. Att lokalisera motivationen att banta är för flera inte helt lätt även om viljan finns. Vad beträffar Atkinsmetoden så upplevs den av flera extra tung och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En otvetydig styrka med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra skilda faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att uppnå. Att alltjämt arbeta mot nya mål är bra för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer konkret.

Det finns också tydliga belöningar i de skilda faserna av Atkinsmetoden. Följ länken för mer fakta Man tillåts nämligen höja sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men ifall man går in med ordentlig motivation så kommer man lyckas med den. Det är viktigt att hålla ut i induktionsfasen och tänka att den bara pågår under en väldigt kort period.

För att ges extra hjälp med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden ihop med en god vän. På så vis kan man hela tiden stötta varandra. Om ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas klara av bra resultat så är det lättare för en själv att upprätthålla samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för samtliga inblandade.

Ett generellt råd för de som tänkt inleda Atkinsmetoden är att inleda den med full motivation. Det är bättre att avvakta och invänta motivationen ifall den skulle fattas. Det finns en risk att man måste göra uppehåll i dieten om man går in i den halvt motiverad. Det resulterar oftast i en ond spiral då man tvingas börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är hela tiden bra att göra vissa övervägningar för sig själv. Man kan till exempel skriva upp vilka fördelar en viktminskning skulle medföra och dessutom ifall det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Om det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt och motiverande att faktiskt ändra sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det betydelsefullt att tillaga sin egen mat och se till att ha de rätta råvarorna hemma. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute genererar inte enbart sämre kontroll utan i längden också mindre bra ekonomi.