Träning samt Atkinsdieten

Hur går Atkinsmetoden och träning ihop egentligen? Ett typiskt missförstånd är att dieten är så energikrävande att det inte finns någon ork kvar åt träning. Men faktum är att Atkinsdieten bidrar till mer ork än vad flera andra dieter beskrivs göra. Visserligen är det allmänt känt att kolhydrater är en bra energikälla i samband med träning, men Atkinsdieten innebär att man i en annan bemärkelse känner sig mer energifylld eftersom man tillåts äta sig mätt. Dock blir fettet ett substitut för kolhydraterna. Somliga menar emellertid att man blir piggare vid träning när man utesluter kolhydrater samt äter mer fett .

Det är hur som helst viktigt att det inte uppstår kraftiga blodsockersvängningar när man följer Atkinsdieten. För den skull är det betydelsefullt att följa dieten noggrant eftersom blodsockersvängningar försämrar träning. En lyckad träning verkar alltså gå hand i hand med en i övrigt god motivation att följa dieten. Länk till mer info

Det är i själva verket personligt huruvida man kan träna lyckat under en kolhydratfattig kost eller inte, men de som äger förutsättningarna kan vänta sig sig en träning som är lönande energimässigt. Dock ska man ha i åtanke att det kan ta lång tid för kroppen att vänja sig gå på fett istället för kolhydrater. Generellt gäller att ju mer otränad man är desto längre tid tar det för kroppen att ställa om sig.

Det har visat sig att just vid styrketräning så är det flera som bygger muskler snabbare med reducerad mängd kolhydrater i kosten samt ökad mängd fett. Det gäller därtill att ha en bra balans mellan intaget av protein respektive intaget av fett. Ett kraftigt ökat intag av naturligt animaliskt fett är att föredra.

Den som äter mindre kolhydrater har potential att erhålla en mycket bra grundkondition. Det har visat sig att människor orkar gå långa sträckor och ofta när de ägnar sig åt Atkinsdieten, och det utan att förse någon extra energi. Det gäller också de som inte motionerat på åtskilliga år. Å andra sidan kräver löpning mer ork vilket är något som kan bli bättre med bättre vana och en mer långtgående process av Atkinsmetoden.

Det är högts personligt när det är passande att ge sig ut på intensivare löprundor. Det verkar som att uthålligheten för de som går på Atkinsdieten blir bättre medan de kortare intensivare inslagen i träningen blir mer påfrestande. Överlag så gäller det att testa sin kropps begränsningar under Atkinsdieten och hitta en god jämvikt i sin träning.

I enlighet med Atkinsdieten är ju alltid ett visst begränsat intag av kolhydrater tillåtet och många menar att det är optimalt att göra det intaget i anslutning till sin träning. Hittar man en bra balans och lär sig när sin kropp är i störst behov av kolhydratintaget så ger det extra ork åt träningen.