Allt om ID-kapning – kostnadsfritt

Boken ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, skriven av Gert Strand, är gratis och finns åtkomlig genom de flesta av landets bibliotek som e-bok. Det medför smidig läsning direkt på skärmen om ett ämne som allt fler bör bli medvetna om.

Är vi inte redan nog medvetna om ID-kapning då? En del är enormt insatta och har koll på bedragarnas nya metoder, samtidigt som andra ens inte förstår vikten av att använda sig av flertalet lösenord på webben. Därutöver utvecklas ständigt nya metoder för ID-kapning för att anpassas till den nya tekniken. Man kan säga att ID-kaparnas metoder förändras i liknande takt som tekniken. Det är hur som helst bättre att ha lite koll än ingen alls.

Det handlar i grund och botten om att man inte ska råka ut för omständigheter som kan affektera ens liv på ett förkrossande sätt. Det kan också gälla företag. Oftast ligger skillnaden mellan privatpersoner samt företag i att vida bedrägerier orsakar personlig konkurs kontra företagskonkurs. Det sistnämnda är illa, men personlig konkurs kanske är värst. Därutöver kan en företagskonkurs i värsta fall medföra även personlig konkurs.

Vad gäller bedrägerier som riktas mot näringsverksamheter så tecknar oftast bedragarna allehanda kreditkort i företagets namn. Massor av gods beställs därefter till stora summor pengar som sedan säljs vidare. Ett långtgående bedrägeri kan innebära att bedragarna startar filialer i företagets namn på andra orter och det kan lätt handla om miljonbelopp som bedragaren kommer över.

Vad gäller privatpersoner så kan bedragarna ansöka om banklån som offret till sin förbluffelse därefter får uppmaning att betala av. Bedragarna för över pengarna till konton som är svåra att spåra och i värsta fall blir offret skuldsatt för resten av livet. Ifall offret har en hög kreditvärdighet är det givetvis större risk att bedragaren lyckas erhålla ett lån på ett högre belopp.

På samma sätt kan bedragren ansöka om SMS-lån till skyhöga räntor. Bedragaren kommer lätt undan genom att skaffa sig ett kontantkort för att smidigare kunna utföra bedrägeriet. Säkerhetsfrågorna som kreditgivaren ställer är vanligtvis av sådan karaktär att bedragren med lätthet kan komma över svaret. Kreditgivaren kan exempelvis fråga vad man är för stjärntecken.

Ibland behövs ens inte identitetsuppgifter för att bedragren ska komma över pengar. Har man varit slarvig och förlorat sitt kontokort som man inte hunnit spärra i tid så kan bedragren redan ha tömt det på pengar. Det är nämligen så att flera butiker varken kräver ID eller PIN-kod vid köp.

På internet har vi relativt mycket upplysning bunden till oss. En rutinerad bedragare kan ta reda på mycket, och när ID-kapningen väl är ett faktum kan bedragaren skapa oerhört mycket elände. Det är inte enbart på internet som man måste vara försiktig. En ID-kapare kan också vittja brevlådor och komma över all möjlig tänkbar information som kan användas för bedrägliga syften.

Hur kan man göra för att förhöja sin personliga säkerhet på nätet? Hur förhindrar man att sin post inte kommer bort? Finns det någon försäkring som kan skydda mot en eventuell ID-kapning? För att få bra och utförliga svar på dessa frågor och många fler så rekommenderas att läsa ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”.