Avlägsna mossa på taket med hjälp av grön fri

Ett tak som är beklätt med mossa kanske ser romantiskt ut men då man tänker på vad mossa, lavar samt alger gör med taket så kan man få mardrömmar. Nu är det inte så krångligt att behandla taket med grön fri som är en produkt som kommer från Jape. Grönfri är en bensalkonklorid (Bensaltensid) som har spätts ut med vatten.

En av de främsta anledningarna till att man ska välja grön fri är att det här blir billigare än andra alternativ (bensaltensid och Fulstopp undantaget som är samma sak till betydligt lägre pris) men med tak så är det där med säkerhet A och O. Om taket är väldigt stupande så är det angeläget att man anlitar en kunnig takrengörare så att man inte riskerar liv och hälsa på grund av lite mossa!

Är det farligt att använda sig av grön fri på taket?

På taket så kan det gäcka många faror och mossan är en av dessa. Dels så är det så att mossan kan expandera genom tegelpannor och resultera I frostsprängning varpå man kan få bekymmer med bitar som lossnar och faller ned.

Mossa kan också leda till fuktskador som skadar både tak och hus. Detta är en typ av fara som kan bli mycket kostsam ifall man inte gör något så snart som man inser att taket börjar byta färg.

Kemikalier kan upplevas som skrämmande, och man ska ha hänsyn för produkter såsom Grönfri då de består av kemikalier som i större doser kan vara farliga för människor samt för djur. Trots detta så rekommenderas kemikaliska behandlingar av experter helt enkelt för att de är så pass effektiva.

Om du tänker dig att du ska raspa bort varenda mossa däruppe på taket så tar du en större risk. Samtidigt som du står och svajar på en stege och tar i därför att få loss mossan så kommer du att sprida sporer vilket kan medföra ännu mer mossa nästkommande säsong.

Produkter som är effektiva och funkar bra mot mossa på tak

Det är nuförtiden välkänt att Japes mossmedel funkar bra mot mossa på hustak. Den som testar grön fri är snart av med all mossa och all påväxt på taket. Men tänk på att det är fint att förbehandla via att skrapa bort mossklumpar som man enkelt får bort med en bra takskrapa. Detta innebär lite mer jobb men det kan vara det värt då behandlingen ger en utdragen effekt.

Grönfri består av Bensaltensid (bensalkonklorid) utspätt med vatten. Den som vet det här kan införskaffa Bensaltensid, späda ut det 32 ggr med vatten (1 liter blir 32 liter brukslösning) och få samma produkt till en bråkdel av priset. Alternativt nyttja Fulstopp, samma verksamma beståndsdel men mycket billigare att införskaffa.

Den bästa tiden för takrengöring är under våren och under hösten. Man bör behandla och tvätta taket en mulen dag då man inte får så mycket ultraviolett ljus som kan manipulera de kemikalier som man använder sig av på ett negativt sätt.

Man kan behöva processa mer än en gång per år om man har bångstyrig mossväxt, men med grön fri så är det flera som rapporterar att man ser stor skillnad två år efter behandling utan att ha återupprepat. För att erhålla ett hållbart resultat är det relevant med god förbehandling.