Destillerat vatten är vatten av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat och icke det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med hjälp av mera

Destvatten är helt vanligt vatten som genom destillation har gjorts mycket fräscht från lösta samt uppslammade ämnen såsom metallsalter samt mikroorganismer, som förekommer i typiskt, odestillerat vatten.

Destillering innebär att vattnet kokas och övergår till ångfas varpå ångan kondenseras ned i ett rent behållare.

Destillerat vatten har stor bruk i tekniska samt experimentella kontext som kräver vatten och där föroreningar kan besvära processerna. Destillerat vatten är oxå sterilt. Som föredöme på de många användningsområdena kan nämnas framställning av lösningar för sjukvårdsändamål alternativt för kemiska experiment eller processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, exempelvis Boeing 707-120, och i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter alternativt skänker beläggningar på metall som typiskt vatten gör.

Destillerat vatten är ofarligt att dricka, i många delar av världen säljs destillerat vatten som dricksvatten på flaska.

För någonting mindre ansträngande applikationer eller processer används ofta avjoniserat vatten, som är billigare att producera.

Fråga: riskabelt att inmundiga destillerat (avsaltat) vatten?

Icke, det är inte riskabelt för människor att dricka destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte normala konsumenter från att inmundiga (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, alltså personer som dricker stora mängder mer än två liter vatten om dagen, måste dock inte dricka avsaltat vatten.

Det kan gälla personer som svettas kraftigt på grund av idrottsutövning alternativt arbete i varm miljö.

I de fallen är det inte absolut att ens vanligt kranvatten innehåller nog med mineralämnen, varför bidrag av salttabletter eller analog kan rekommenderas.

Steriliastionsapparat (autoklav) och destillerat vatten

Veterinärkliniker, distriktstandläkare, lab, utbildningsanstalter, läkare och sanatorium steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta har man en mycket automatisk prisvärd vattendestillator från www.destillerat-vatten.com, som slår av sig själv och håller i åratal om inte i decenier.