Eget vin på bär och frukter

Allt fler människor brygger sitt eget vin hemma Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så får vin i den traditionella bemärkelsen enbart kallas vin om det framställs med hjälp av vindruvor, enligt EUs definitioner. När det gäller vinframställning hemma så experimenteras det otroligt ofta med varierande slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det betydelsefullt att hålla en god hygienisk standard. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte enbart utrustning som bör vara rent – därutöver är det viktigt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer allt från färdiga vinsatser till allehanda tillbehör som kan förenkla och förbättra hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är alldeles ypperligt till att förädla vattnet före bryggning.

Fördelen med att köpa färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet besvärligt att lyckas med vinsatsen ifall instruktionerna följs utförligt.

Men att göra en helt egen vinsats öppnar upp för att testa med olika bär eller frukter och experimentera med olika jäst. Dessutom kan skiftande jäsningstider resultera i markanta smakskillnader.

En bra utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ungefär 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Besök Absintheskedar
Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa via vattenlåset om hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därefter ska det tappas om, och då behövs en större jäshink. Därtill behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan.

En definitivt essentiell attiralj är oechslemätaren som är till åt att mäta upp sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är också nödvändigt och bör vara nog stort att oechslemätaren ryms. En tillräcklig storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte alltid är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Annorlunda bär och frukter innehåller olika mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med oechslemätaren under bryggningens gång. Ett råd är att dosera ca tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ned oechslemätaren – läs av värdet. Anteckna alla data och för in dem noga i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka därför av vinet ofta och länge i munnen.

Innan vinet är klart bör det stå i jäskärlet ungefär 2-4 veckor. Tiden kan variera beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är färdig så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ytterligare en gång.