Förberedelser för att brygga vin hemma

Hemmaframställning av vin är en bok som utförligt förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god förberedelse inför vinbryggningen. Det är angeläget att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen unik och slarvas det med någonting så kan det till och från influera slutresultatet påfallande.

Först och främst ska man bringa ordning i processen genom att skriva upp alltsammans som behövs fram till färdig produkt. Gör en lista över allt som bör köpas. På så sätt får man en otvetydig överblick och eliminerar risken att missa något väsentligt. Kontrollera dessutom att den utrustning som ska användas är ren och att den såklart funkar.

Att vara bra förberedd kan bespara dig många felaktigheter under processens gång, och dessutom undgår du att eventuellt mista humöret på vägen. Läs därför utförligt samtliga bruksanvisningar (om så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan underlätta inför kommande bryggning. Klicka här för mer info Jäsrör & Jäslock

Att föra någon typ av bryggjournal är att föredra. Alltsammans som tillsätts bör noteras. Tänk om du exempelvis förmå brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Detsamma gäller för odugligt vin. Vad gick snett i processen? Med en bryggjournal kan du enkelt lokalisera moment och tänka om inför nästa bryggning.