Gratis e-bok om ett ökande problem: ID-kapning

Ett växande bekymmer i vårt samhälle är ID-kapning. Att det har blivit allt vanligare beror främst på att vi i allt större utbredning lagrar vår information på internet. Är vi inte tillräckligt försiktiga så kan omfattande förödelse uppstå. Det är givetvis en oerhörd risk för de som uteslutande använder ett enda lösenord för alla sina inloggningar. Det är ogenomtänkt och tyder på att bekymret runt ID-kapning inte tas på allvar.

För att öka seriösiteten krävs självklart en större medvetenhet om ID-kapning. Det är ett stort bekymmer och det drabbar inte endast andra. Det kan lika gärna drabba dig nästa gång.

För att undvika att drabbas kan det förmodligen underlätta att försöka tänka som bedragarna och vilka möjligheter som finns. Ju större medvetenhet desto mer insikter om bedragarens förfaringssätt. Ett bedrägligt beteende kan ju faktiskt uppvisas på flera annorlunda vis.

Att mista sitt kontokort för att sedan upptäcka att det blivit länsat därför att det inte spärrades i tid är en sak. Det handlar om en tämligen tydlig oaktsamhet. Att sedan en markant del av alla butiker varken kräver ID eller PIN-kod vid köp är beklagligt. För att inte tala om vad en bedragare kan åstadkomma på internet med hjälp av kontokortets kortnummer.

Mer sofistikerade bedrägerier kan utföras när bedragren dessutom kommer över mer ingående känslig information. Det kan exempelvis bli fullt genomförbart för bedragaren att ansöka om ett lån i offrets namn. Har offret en god kreditvärdighet kan det handla om tämligen rejäla summor. Bedragren för oftast över pengarna till flertalet skilda konton, i många led och genom så kallade målvakter. Det är inte alls säkert att polisen lyckas klara upp brottet.

Och den som drabbas av en sådan långtgående kapning bör ha en god försäkring för att inte löpa risk att bli skuldsatt under mycket lång tid. Oftast erbjuder försäkringsbolagen konkreta försäkringar mot just ID-kapning.

Hur lyckas bedragren tillgå privat information då? Som tidigare nämndes så är en vidöppen dörr på nätet en enorm tillgång för ID-kaparen. Men det finns även mer klassiska tillvägagångssätt för ID-kaparen. Att till exempel vittja brevlådor brukar kunna ge relativt gott resultat.

En del bedragare lyckas även uträtta en omställning av offrets adress, vilket medför att bedragaren i lugn och ro kan gå igenom offrets post i jakt på användbar information. Inte sällan tar det flera dagar innan offret faktiskt upptäckt att det skett en adressändring. Det vore ju nämligen inte osannolikt om det inte skulle dyka upp någon post på några dagar.

Det finns en mycket informativ bok i ämnet som heter ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Det är en gratis e-bok som finns åtkomlig via de flesta bibliotekens e-tjänster. Boken är full med annorlunda tänkbara scenarier som man kan utsättas för. Men framför allt innehåller boken upplysningar om sådant man måste tänka på för att motverka att bli utsatt för ID-kapning.

Boken är så pass betydande att samtliga borde läsa den. Framför allt därför att förhöja medvetenheten kring ID-kapning och att insikten av att vara vaksam kan spridas vidare till andra människor. Det är betydelsefullt för att på sikt förhöja tryggheten i samhället.