Hemmagjort vin

För att vin ska få kallas vin måste det enligt EU:s definitioner framställas på pressade vindruvor. Men det är beteckningar som är föreliggande inom den etablerade massindustrin av vin. Faktum är att man kan ägna sig åt i grunden liknande procedur men använda sig av andra bär som inte är vindruvor, och vi kallar det ändå vin. Bortsett från vinframställning på diverse bär är det också vanligt förekommande att man brygger vin på varierande frukter alternativt juicekoncentrat av varierande slag. Tips: Oechslemätare & specifikviktmätare

Vinframställning hemma är en spännande process att följa. I fall då man inte brygger utifrån en komplett vinsats så har man möjlighet att välja vilka bär alternativt frukter som vinet ska bestå av. Under sommaren och hösten är det alldeles perfekt att plocka bär åt en kommande egengjord vinsats. Låt bären förvaras i kyla och mörker till dess det är dags.

Viktigt i det initiala skedet av bryggning är att se till att ha hygienisk utrustning och också rent vatten. Orenheter, föroreningar eller annat i vattnet medför bismaker och kan i värsta fall förstöra vinet helt å hållet. Det är följaktligen en bra idé att använda aktivt kol för att rena vattnet som ska användas till bryggningen.

Aktivt kol förekommer i formerna pulverkol, granulerat kol eller högtryckspressat format kol. Vilken rengöringsförmåga det blir beror helt på kolets kvalitet, dess yta i kvadratmeter per gram samt porstruktur. Effektivt är att filtrera vattnet genom granulerat aktivt kol eller att tillämpa pulverkol för att slamma upp det. Låt reningen äga rum i rumstemperatur.

För att komma igång med själva bryggningen när planering och rengöring är färdigt, så behövs en brygghink på ungefär 30 liter. Den ska ha ett vattenlås som ska vara placerat vid gummit på hinklocket. Det brukar blidas skum under jäsningen de första dagarna och är hinken för liten så kommer mäsk pysa via vattenlåset.

Senare i processen när den så kallade förjäsningen är klar så måste vinet tappas om. Då krävs en större jäshink. För att hälla över vinet från ena hinken till den andra så är det nödvändigt med en sughävert. En annan väldigt väsentlig del av utrustningen är en oechslemätare som är till åt att dosera sockerhalten i musten. Även ett mätglas är nödvändigt som är stort nog att oechslemätaren ryms. En tillräcklig storlek på mätglaset brukar vara 100 ml.

Det är inte alltid enbart sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Beroende på vilka bär eller frukter som används så påverkar dess annorlunda mängder extraktämnen utslaget. Det är betydelsefullt att ha det i åtanke under bryggningens gång.

Mellan varven är det nödvändigt att ta prover av vinet. Det bästa är att mäta upp ca tre deciliter vin i ett litermått. Ta mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml och sänk därefter ned oechslemätaren för att sedan läsa av värdet. Glöm inte bort att notera alla data och gärna föra en noga och detaljrik bryggjournal. Det är angeläget att följa utvecklingen av processen för att inte i slutändan bli förvånad. Ta således självklart också smakprov och låt vinet smakas av länge i munnen.

I slutskedet av processen får vinet stå i jäskärlet i drygt 2-4 veckor, vilket beror på vilken jäst som används, sockerhalt m.m. Tappa om vinet och filtrera på nytt när jäsningen är klar.