Mögel i hus, ett allt vanligare problem

Det är inte endast hus som varit mögelfria i åratal som plötsligt kan drabbas utan dessutom nybyggda hus. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har oftast sin förklaring i att huset har blivit felaktigt byggt alternativt renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda före sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes också ofta upp av oljepanna. Det är en kostsam och energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga samt billiga. Man har också valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt ventilation då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Vanligtvis när man tilläggsisolerar idag gör man det lite för bra. Lägg dessutom till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med hetta som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Det medför att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel gillar fukt, så där man har drabbats av fukt, där löper man även risk att erhålla mögel. Vanliga sådana ställen är badrum, källare och vindar om man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och med tanke på att de mestadels lämnas helt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig stort samt luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, speciellt inte när det gäller de första metoderna man ska testa för att få bort möglet. En metod, eventuellt den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en verkningsfull metod, är att rengöra grundligt med rengöringsmedel alternativt diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att tvätta det mögelangripna området med hjälp av klorin. Detta är dock inte särskilt miljövänligt, och man ska vara aktsam med klorin i utrymmen som man vistas stor del i. Fulstopp är ett ytterligare preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar också framåt i tiden. Fast inte lika länge som Tvärstopp, som förmodligen skyddar längs av alla preparat.

En annan metod för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en speciell apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen samt vrår.

Inget av ovan nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, alltså det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar endast av själva mögelsvampen. Det tar dessutom inte bort illa lukt noggrant utan man kan vara tvungen att rengöra många gånger, och det är inte jämt det hjälper. Det finns foggingmetoder även vid sanering av illa lukt, men då används självfallet andra medel än vid mögelsanering. Klicka här för mer info

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet samt byta ut det med nytt material. Då får man också bort mögelsporer samt mykotoxiner.

Fortsättningsvis är det betydelsefullt att fundera på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det viktigt att fixa komponenter som dålig ventilation.