Nuretanolja – effektiv för golv

Användning av Nuretanolja är lämpad för både in – och utvändig målning. Det är exempelvis bra att tillämpa oljan på grund som är dåligt bundet eller så kan det användas som halvoljning innan ytterligare målning.

Ibland talar man om dammbindning av golv. Men vad innebär det egentligen och kan Nuretanolja vara till nytta? Dammbindning utförs framförallt på betonggolv och inte sällan behandlas golv i till exempel garaget eller i källaren. Och Nuretanolja fungerar helt utmärkt för uppgiften.

Kort och gott så handlar dammbindning om att binda damm eller hämma golv från att ge ifrån sig damm. Det kan finnas olika anledningar till dammbindning men den främsta anledningen är att helt enkelt reducera damm för att genomgående få fräscha golv och utrymmen. Ett annat skäl som hänger samman med dammreducering är att underlätta för allergiker.

Att dammbinda golven är extra angeläget i mer offentliga utrymmen som till exempel i skolor där det kan förekomma elever med allergi.

På marknaden finns det massor av skilda produkter som är avsedda för dammbindning av betong. Och en produkt som verkligen rekommenderas starkt är just Murtex Nuretanolja som har en god alkalibeständighet och dessutom en utmärkt penetrationsförmåga på betongytor. Uretanalkyd är det medel i Nuretanoljan som binder.

En god olja för dammbindning måste ha god beständighet och präglas av bra reptålighet och inte få golvet att gulna med tiden.

Ytan som behandlas ska vara ren samt fri från damm. Tänk på att ta bort eventuell betonghud innan behandling sker. Nuretanoljan ska förtunnas 1:1 med lacknafta före dammbindningen ska utföras.

Frånsett att Nuretanoljan är bra för att binda damm så bidrar också oljan med en blänkande och skinande yta. Färgen ska bli grå och skinande när tillräckligt många lager lagts. Det rekommenderas att första varvet läggs tillsammans med blandningen av lacknafta. Andra varvet ska helst läggas med 100 % olja. Stundvis kan det vara läge att lägga ännu fler lager, men det måste bedömas i varje enskilt fall.

Den som använder sig av Nuretanolja bör jobba i utrymmen som är ventilerade. Skulle ventilationen vara otillräcklig så är det ändå möjligt att arbeta i utrymmet men då bör skyddsutrustning i form av andningsskydd användas. Burkar av Nuretanolja bör förslutas väl. Och innan rengöring ska färg från verktygen avlägsnas. Omedelbart efter målning ska använda verktyg rengöras.

Miljön är givetvis viktigt att tänka på. Tvättvätska eller flytande färgrester får inte hällas ut i avloppet utan måste inlämnas till närmaste miljöstation. Tomma förpackningar måste lämnas till återvinningen.

Det är inte alldeles lätt att bedöma hur stora mängder Nuretanolja som kan tänkas gå åt. Det är alltid beroende på underlag. Men vanligtvis går det åt ungefär 8-10 m²/liter. mer om Nuretanolja HÄR

Ett gott råd för ultimata resultat är att låta alldeles nya golv få vara ifred några månader före behandling. Det beror på att de bör ges chans att andas ut ordentligt. Vad gäller äldre golv så bör de helst slipas alternativt syras innan de behandlas. Om golven inte skulle slipas eller syras så finns det en stor risk att golvet inte suger in oljan på ett tillräckligt effektivt vis.