Om ID-kapning

Vore det inte förfärligt att få sin identitet kapad? Det är väldigt mycket som är knutet till en människas identitet. Det är din personliga fullmakt att uträtta ärenden som helst ingen annan ska ges möjlighet att utföra. Det kan handla om att till exempel uträtta bankärenden eller beställa varor eller tjänster på nätet. Tänk vilken mardröm det skulle kunna bli om identiteten hamnade i fel händer. Helt plötsligt kanske man förvånas över att bankkontot är tömt eller att någon har beställt varor falskt till ett mycket högt belopp.

Faktum är att identitetskapning inte endast drabbar andra och när identitetskapningen väl inträffar för just dig så har det inte funnits någon möjlighet att förutsäga förloppet. Det finns verkligen all anledning att vara bekymrad om man slås av tanken att man har ett bristfälligt skydd för sin identitet. Vanligtvis handlar det om oaktsamhet med sina personliga uppgifter.

Det är till exempel inte speciellt smidigt att endast använda sig av ett enda lösenord överallt där man loggar in på nätet. Om en bedragare lyckas komma åt lösenordet och dessutom har kartlagt vilka tjänster du använder så kan det bli väldigt olyckligt. Det är dessutom riskabelt att använda sig av allt för för enkla lösenord. Helst ska man blanda små och stora bokstäver med siffror och övriga tecken.

Gert Strand har gett ut en bok med titeln ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Den kan komma till extremt stor användning för de som har funderingar kring hur man på bästa sätt skyddar sig mot ID-kapning. Och att det är ett bekymmer råder det ingen tvekan om. Informationslänk följer: https://idpansar.se/

Många verkar tro att ID-kapningen närapå uteslutande sker via nätet. Det är en felaktig tolkning då ID-kapning mycket väl kan ske på mer traditionella sätt. Det kan exempelvis förekomma ID-kapning genom att bedragare tömmer brevlådor. Det finns enormt mycket information som en bedragare kan komma över den vägen.

”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” uppmärksammar läsaren inte bara om de skilda sätten som en potentiell ID-kapning kan gå till på utan även om viktiga åtgärder för att motverka kapning. Givetvis tar boken upp en del självklara åtgärder som att ha skilda lösenord och byta ut dem ofta, men även mer avancerade åtgärder.

Det kan exempelvis handla om att ett grannskap i ett bostadsområde tillsammans bör samarbete för att hindra att råka ut för bedragare. Det handlar till stor del om att bli varse om problemet. Ju fler desto bättre. Det innebär att ett grannskap kan vara observanta på tvivelaktig aktivitet i området. Hålla varandras brevlådor under uppsikt vid tillfälle. Och kanske vara uppmärksam på om någon okänd bil är frekvent återkommande i bostadsområdet. I sådana fall bör man agera förebyggande och notera registreringsnummer.

Att ständigt ligga steget före är en nödvändig del i arbetet att motverka ID-kapning. Det finns självklart mängder av ytterligare råd att läsa om i ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, och det bästa av allt är att boken är gratis som e-bok. Det är ett oerhört gott initiativ att en så pass betydande bok är gratis. Den finns åtkomlig hos de flesta svenska bibliotek via deras plattformar på nätet.