Primitiv och smidig hembryggning av vin

I mer än 30 år har Gert Strand AB ägnat sig åt hembryggning och erbjuder ett brett sortiment med produkter som underlättar för samtliga som brygger eget i hemmet. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till utomordentlig vinbryggning och erbjuder vinsatser som har väldigt god kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då massor av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut genom historien då? De äldsta spåren är från ungefär 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därnäst till de grekiska öarna och efteråt vidare till södra Frankrike och Italien. Till slut förknippades alla områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har självklart också spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att förstå den processen eftersom hemmabryggningen av vin i stora drag är en likvärdig process men givetvis förenklad och anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får bara kallas vin ifall det framställs av vindruvor. Detta enligt EU:s definition. Därför framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används till vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används till rött vin. Det finns väldigt många speciella olika processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna eller genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av personer. På en del mindre anläggningar är ännu trampning pågående.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det centralt att även avlägsna skalet på druvorna. För att röda druvor ej ska medföra vitt vin är man tvungen att undanröja skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt till exempel vildjäst, bakterier samt andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor alternativt ekfat. Vidare sker olika jäsningsprocesser.

Den som aldrig tidigare bryggt vin hemma kan med fördel inhandla en vinsats. Resultaten blir mestadels goda och instruktionerna som följer med vinsatsen tenderar att vara enkla att följa. Men den som måhända har bryggt några vinsatser kanske vill experimentera med olika bär, frukter samt juicer. På så sätt lär man sig egna recept. Men se till att förbereda vinsatserna noggrant för att få vinet i rätt smakriktning redan från inledningen.

Man vet aldrig riktigt på förhand exakt hur ett vin kommer smaka med tanke på att var vinsats tenderar att få annorlunda prägel, emellanåt påtagliga men oftast särdeles marginella. Variationer brukar nästan ständigt uppkomma, vilket bland annat beror på varierande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en förträfflig förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är mycket viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen känslig för föroreningar av olika slag. Länk till mer info Ingredienser till bryggning

Ifall hygienen är en angelägen faktor så är vattnet minst lika viktigt. Det får inte ha några bismaker och ska vara ordentligt fräscht. För att vara otvetydig på att vattnet är ordentligt rent kan man rena det med hjälp av aktivt kol. Det är en mycket bra naturlig produkt som kan användas på nytt. Dessutom fungerar det till att dessutom rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor samt gaser. Ibland lyckas nämligen inte normal filtrering separera vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol och högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den sort av kol som används, dess porstruktur samt area i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan alternativt att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen ska ske i rumsvärme och man ska undvika rening i kyla eftersom det i värsta fall inte fungerar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och invecklad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte finnas plats för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut genom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man oftast en förjäsning före en lite längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan tro. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser oerhört rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än vanligt tack vare att den består av näringsämnen och innehåller mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns olika sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att åstadkomma en högre alkoholhalt. För att märka skillnader är ett bra förslag att prova varierande jäster till samma vinsats.

Vidare under processen krävs en ytterligare större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen ske en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs därtill en oechslemätare som är till för att mäta upp sockerhalten i musten. Till den behövs ett mätglas så stort att oechslemätare får utrymme. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Stundvis ger varierande extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man måste ha i åtanke när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp drygt tre deciliter vin i ett litermått för att därefter fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För noggrant in samtliga data i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det finnas besvärande mycket kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra medför oftast inkorrekt densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så vis få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett läckert vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut noggrant, och det ultimata är att använda rengöringsmedel som är oparfymerade. På så vis riskerar man inte att dofter sitter kvar till nästa bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.