Så framställer du vin hemma

Den som vill brygga smakligt vin hemma har massor råd att hämta i Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin. Det är en viktig och uttömande bok som innehåller en hög grad av expertis. Vissa hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en enorm utveckling inom vinframställningen hemma. Massor kunskaper och erfarenheter har ärvts av den etablerade vinindustrin. Och i jämn takt har även utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Många nya ingredienser har därtill tillkommit på marknaden som bidrar åt att berika vinframställningen. I synnerhet har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det massor hushåll som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som syfte att skildra vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den aningen mer erfarne. Boken kan också tjäna som gott underlag åt mångahanda vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte enbart att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är sannerligen underhållande att förädla sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt trevlig hobby.

Massor ägnar sig åt kokkonst i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används dessutom i tillagningen. Dock har många resonerat att det emellanåt är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det givetvis mer utrymme att hälla i mer vin i maten eftersom en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte reflektera så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en skvätt nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett bra tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman många personer i bryggarlag. Det kan bli ett utmärkt tillfälle att samlas och umgås, och hjälpas åt och utväxla erfarenheter sinsemellan.

Därtill ger Erlandsen råd om att noggrant planlägga vinprocessen. Det är centralt att skriva ner allting som ska användas och kontrollera att den utrustning som ska användas är ren och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting fattas så kan det ju bli rätt så förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så vis kommer alltsammans följa i rätt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har oftast någon form av bruksanvisning. Läs dessa noggrant för att spara massor misstag. Tyvärr är det flera som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att granska vad som möjligtvis gick fel.

En annan mycket betydelsefull del i processen är att skriva upp allting som tillsätts och när i processen det sker. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal bra för att spåra vad som eventuellt kan ha gått fel. Länk till Vispgrädde patroner & sifoner
En bryggjournal kan så klart funka åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt briljant vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.