Skydda dig mot ID-kapning

Det är naturligtvis ingen som vill bli offer för en bedragare. Idag kan man inte vara helt trygg med tanke på de näst intill oändliga möjligheter det finns för en bedragare att kapa en identitet. Det är högst förfärande men ett faktum som man bör ha i åtanke med mycket stort allvar. Men för att känna sig i alla fall någorlunda trygg så är en utökad medvetenhet kring problemet en god förutsättning med tanke på att man då ges större inblick i vad som bör åtgärdas för att förebygga en ID-kapning.

ID-kapning handlar i första hand om att bedragren stjäl känslig information om sitt offer. Det kan vara upplysning som kan användas till att komma åt offrets bankkonton och det kan t.o.m. gå så långt att bedragaren ansöker om lån i offrets namn. Den som saknar en bra försäkring mot ID-kapning kan på så sätt bli skuldsatt för all framtid. Tanken är som sagt otäck.

En bedragare kan uträtta en hel del innan den blir påkommen, och med tämligen snäv upplysning är det tillräckligt för att förorsaka kaos i offrets liv. Att bedragarna köper dyra varor i offrets namn eller tar SMS-lån är något som de genomför på ett mycket okomplicerat vis.

Det handlar om att vara extremt noga med hanteringen av sina egna personliga känsliga uppgifter. En riktig kunnig bedragare har inga problem med att vittja brevlådor och på så sätt komma över känslig upplysning. Men det är också typiskt att ID-kapning sker på internet eftersom stor del av vår känsliga information lagras där på olika sätt.

Det är följaktligen definitivt nödvändigt att ha ytterst starka lösenord. De ska helst rymma både små och stora bokstäver samt siffror och diverse tecken. Det får inte vara för kort heller. Det är givetvis också angeläget att tänka på att ha så många annorlunda lösenord som möjligt för olika inloggningar. Det försvårar avsevärt för en möjlig bedragare. Tänk om man däremot hade ett och samma lösenord för samtliga inloggningar. Det kan vem som helst räkna ut att det skulle innebära fruktansvärda konsekvenser.

Det är inte endast privatpersoner som råkar ut för ID-kapning utan dessutom företag. När företagen drabbas så brukar bedrägerierna utgöra en enorm omfattning. Det är inte sällsynt att det kan röra sig om miljonbelopp. Bedragarna tecknar vanligtvis olika kreditkort i företagens namn och handlar varor som säljs vidare. Pengarna går självfallet genast ner i bedragarens ficka.

Det är svårt att redovisa kortfattat för alla typer av tillvägagångssätt för ID-kapning, och vilka tänkbara konsekvenser det kan bli. Den absolut vanligaste konsekvensen är dock att det försvinner pengar.

Den som vill känna till mer och vill få konkreta tips på vad man bör tänka på för att skydda sig bättre bör läsa boken ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” författad av Gert Strand. Det är en bok som skänker detaljerade upplysningar samt konkreta råd på hur man bäst skyddar sig. Det är en extremt meningsfull bok som alla bör läsa. Det bästa av allt är att den finns tillgänglig gratis som e-bok genom landets samtliga bibliotek.