Sanering – ett effektivt sätt att bli av med mögel

Att sanera mögel kan betyda allt från att tvätta rent en yta av kakel med hjälp av Fulstopp
till att praktiskt taget röja ut en komplett inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens grad är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en omfattande mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Åtskilliga sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan utöka invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong och trä.

Mögel tycker om att växa där det finns fukt, så vanligtvis har man inte bara problem med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar undersöka om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord samt smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det enkelt att kasta, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en märkvärdig lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man karakterisera den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det besvärligt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att utreda exakt var man har mögel kan man ta assistans av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé ifall man misstänker att det förekommer mögel och inte är förvissad på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte utvidga över fräscht kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i samtliga badrum. Man behöver föga material för att bekämpa möglet på sådana ytor – typiskt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå alla fall fukt. Det är viktigt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en maskin som hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som håller på med det.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att uträtta än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara oerhört omfattande och dyrt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo alternativt vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man helt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.

Mikrobiell påväxt – ett förstadie till problem

När miljön är gynnsam för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, somliga djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan emellanåt inkorrekt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synlig mögel och dylikt. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått besvär med mögel alternativt annan mikrobiell påväxt ska man inte avvakta utan ta itu med det direkt med tanke på att det endast kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier dessutom visat att mögel också påverkar nattsömnen eftersom att man får bekymmer med luftvägarna och andningen.

Ifall man är oviss över var möglet finns kan man ta hjälp av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt fantastiska luktsinne för att hitta just mögel. Det ultimata sättet att hantera mögel är att helt enkelt avverka samt ersätta det angripna materialet med nytt och fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Om det inte är möjligt kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan dessutom använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man värmer upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det vanligen är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det angeläget att åtgärda de problem som leder till mikrobiell påväxt. Eftersom fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att åtgärda ventilation samt isolering om det gäller källare, vindar alternativt husgrunder, där det är vanligt med fukt. Också dränering är bra att titta över ifall man har besvär med fukt i grunden. Det kan även hjälpa om temperaturen höjs i samband med bättre ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas avlägsna det innan man kommer till källan. För att undvika mögeltillväxt i badrummet är det viktigt att fogarna är riktigt täta och att man har en bra ventilation, samt att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars snabbt kan finna ett fotfäste.

En torr samt ren omgivning är en ogynnsam omgivning för mikrobiell påväxt.

Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan medföra allt från att göra rent en yta av kakel med hjälp av Fulstopp
till att praktiskt taget röja ut en hel inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens omfattning är hur djupt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en påtaglig mängd svampceller som skapar en tråd vilka kallas hyf. Många sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan växa invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel gillar att utöka där det finns fukt, så oftast har man inte endast besvär med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar utreda om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord och smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog samtliga någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet skikt mögel – det är det lätt att kasta bort, men vad gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med dålig lukt – mögeldoften är en speciell lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man uttrycka den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det vanligtvis redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det besvärligt att uppfatta små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att analysera exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé ifall man anar att det förekommer mögel och inte är förvissad på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte utvidga på fräscht kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester samt hudavlagringar som finns i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att bestrida möglet över sådana ytor – vanligt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger därför att inte få åter möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå alla fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en maskin som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att uträtta än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande och dyrt. Är angreppet så allvarligt att man inte kan bo alternativt vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man fullständigt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.

Onlineapotek – läkemedel lättillgängliga via internet

Onlineapotek har sedan det statliga apoteksmonopolet avslutades år 2009 börjat poppa upp i ganska stor skala. Apoteket.se är det «gamla» apotekets internetapotek, där man kan känna igen allt från färgsättning (grönt och vitt) till logo (den gröna ormen).

Massor av nya apotek har tagit form på nätet, vissa mer seriösa än andra. Man kan köpa allt från receptfria läkemedel som hostmedicin eller värktabletter till andra apoteksvaror som graviditetstest och hygienartiklar via onlineapotek. På apoteket.se kan man till och med få sina receptbelagda läkemedel beställda och hemskickade, alternativt lämnade på ens närmsta apotek/postutlämningsställe/apoteket shop. Det som krävs då är att man har en e-legitimation vilken man får tilldelad via banken eller Telia.

För personer med begränsad rörlighet såsom äldre eller funktionshindrade är det här lite av en revolution, en mycket välkommen sådan. Man slipper ta sig ner till ett fysiskt apotek för att få tag på sina läkemedel, det är bara att klicka lite på nätet och efter några dagar (man bör räkna med minst tre) så kommer ens varor i brevlådan. Inget köande och inget väntande.

Det är sedan 2009 möjligt för vem som helst som innehar rätt utbildning att öppna ett apotek och sälja läkemedel. Innan 2009, ända sedan 1970 har staten haft monopol på all läkemedelsförsäljning, allt från vanliga värktabletter till tunga receptbelagda mediciner har bara gått att köpa på vårt statliga apotek med den karaktäristiska vitgröna skylten med en orm på. Det var ganska unikt för Sverige och resulterade i relativt få apotek och höga läkemedelspriser om man jämför med övriga Europa. Dessutom har det förekommit recept på många mediciner som man i resten av världen bara traskar in på apoteket och får köpa utan recept.

Det är inte så lät att se nackdelar med något som man är så väldigt van vid, men sedan statens läkemedelsmonopol omreglerats och nya apotek öppnats så har konkurrensen resulterat i lägre läkemedelspriser, bättre öppettider och större tillgång till olika mediciner. Värktabletter säljs nu i vanliga matvarubutiker och en hel del onlineapotek har börjat poppa upp på internet. Med den fria försäljningen kan man hitta apoteksvaror även i andra onlinebutiker, t ex hittar man de väldigt eftertraktade ketosindikatorerna Ketostix på allt-fraktfritt.com.

När man köper sina läkemedel online så funkar det precis som när man beställer från andra webshoppar. Enda skillnaden är om man vill köpa receptbelagda mediciner via nätet, för då behövs som sagt en e-legitimation. Vissa saker säljs inte online, det gäller främst narkotikaklassade mediciner, läkemedel med åldersgräns (exempelvis nikotinprodukter), läkemedel som subventioneras av olika företag (exempelvis p-piller till minderåriga som brukar betalas av landstinget), samt ömtåliga eller temperaturkänsliga läkemedel.

Svenskarna är fortfarande ganska så lojala mot det klassiska apoteket, men så är ju alla förändringar väldigt färska ännu. Går man ut för att handla på ett apotek och kan välja mellan det vitgröna apotek man så väl känner igen och något nytt med lustigt namn så är vi nog många som väljer det trygga alternativet. Men detta kommer att ändras. Allt fler kommer dessutom att börja utnyttja den fantastiska möjligheten att handla sina apoteksvaror från onlineapotek.

Online apotek – medicin direkt hem i brevlådan

Idag dyker det upp allt fler apotek, både fysiska och online apotek. År 2009 tog eran då staten bedrev monopol på all läkemedelshandel slut, den hade då pågått sedan 1970. Apoteket som vi känner det finns fortfarande, men är till viss del uppköpt, dessutom har nya apotek öppnat av privata aktörer. Man kan fortfarande se den grönvita skylten med ormlogon och apoteket.se är det största online apotek vi har – än så länge.

När man ska handla något så seriöst som läkemedel så vill man såklart gå till en butik man känner tillit till. Apoteket har alltid varit en sådan eftersom den ägts av oberoende aktör – staten. Man ville ha det så just för att det skulle var alika för alla och att läkemedel skulle säljas under kontrollerade former. Det var en ganska unik situation.

Sedan monopolet avskrevs har läkemedelsmarknaden förändrats, priserna har sjunkit och öppettiderna har blivit bättre, man slipper dessutom köa lika mycket som förr, i synnerhet om man väljer att handla online, via internetapotek.

På online apotek kan man handla allt från receptfria läkemedel till hygienartiklar, förband och graviditetstest. På vissa online apotek kan man dessutom beställa sina receptbelagda läkemedel, så länge man innehar en e-legitimation. En e-legitimation är enkel att skaffa genom ens bank eller via Telia.

Leveransen kommer efter några dagar, antingen till ens hem, postens utlämningsställe eller till ens närmsta apotek eller apoteket shop (om man beställer via apoteket.se). Man slipper i vilket fall som helst köerna.

Online apotek är en revolution för personer med begränsad ork, tid eller rörelseförmåga. Apotek är i sanningens namn ett av de tråkigaste ställena man kan vara på och alltid ett nödvändigt ont att besöka. Kan man då göra besöken så få och korta som möjligt så känns livet lättare. Äldre personer, stressade/upptagna människor och folk med funktionshinder drar extra mycket fördel av online apotek.

Det är svårt att se nackdelar med ett system som man har vant sig vid, men omregleringen av det statliga läkemedelsmonopolet har verkligen medfört många fördelar. Konkurrensens existens brukar ha den effekten. Saker som vanliga värktabletter går att köpa i livsmedelsbutiker och populära ketosstickor – som visar huruvida kroppen befinner sig i ketos (maximal fettförbränning) – kan man hitta på allt-fraktfritt.com.

En webshop fungerar i stort sett likadant oberoende på vad det är som säljs, online apotek är inget undantag. Man klickar runt på den aktuella shoppen och lägger sina produkter i en virtuell kundkorg. När man är nöjd så går man till «kassan». Där får man fylla i sina uppgifter och sedan betalar man. Sist ska man godkänna sitt köp.

Det finns några produkter som inte säljs online, det är känsliga läkemedel, åldersbegränsade läkemedel, narkotikaklassade läkemedel samt subventionerade läkemedel. Alla av ganska uppenbara anledningar.

Det är inte så lätt att bryta vanor och vi svenskar litar fortfarande mest på det grönvita Apoteket med ormlogon, men å andra sidan så har nykomlingarna och nätbutikerna nyss fått inträde så det där är bara en tidsfråga. Online apotek är ett koncept som fortfarande utvecklas, med tiden kommer det att bli ännu mer användbart.

Resistenta bakterier i Örebro – kan det stoppas?

Jag kan inte lova att stoppa dem till 100% men jag kan i denna blogg-post i vilket fall beskriva hur de kan minskas drastiskt.

Vi får alltför ofta läsa i tidningar att resistenta bakterier i Örebro ökar, att folk blir svårt sjuka och en del dör. På vissa ställen har man utökat jakten på en bättre hygien (för du kan vara säker på att det slarvas även på våra sjukhus) och fått avsevärt bättre resultat är tidigare.

Ökat miljötänkande ger snuskiga sängkläder

Här är faktiskt tvättmedelsindustrin en av bovarna, kanske, kanske utan att veta om det – fast det vet de nog.
Nu gäller det att ha meddelandet “Tvättar rent vid 40 grader”, spara el och varmvatten för att kunna sälja mer tvättmedel.
Problemet är att alla bakterier stortrivs vid denna temperatur – rena semesterresan för dem. Det krävs minst 60 grader för att avdöda alla mikroorganismer som bakterier och virus.
Sängkläder, strumpor, underkläder får mer och mer bakterier, detta har uppmärksammats på något äldreboende där de var miljövänliga men icke människovänliga. De fick stora problem med skitiga sängkläder.

Vad göra?
Börja använda Smittstopp‘s antibakteriella produktserie med långtidsverkan.

Ingen sprit – inga gifter, hur kan det fungera då?
Det är en svensk uppfinning som ligger bakom. Den utnyttjar det faktum att alla (99.99%) bakterier och virus har ett negativt laddad ytskikt och de attraheras till en positivt laddad ultratunn polymer där de fastnar och dör.
Med Smittstopp så lämnas denna tunna film av polymer kvar olika länge beroende på hur hårt den behandlade ytan nöts – med Smittstopp Handtvål upp till ett par timmar, Smittstopp Ytspray kan skydda i flera veckor.

Det sker en ständig utveckling av Smittstopps produktserie, men låt oss ta en titt på vad som finns idag. Smittstopps;
– Antibakteriella Handtvål, en typ för vuxna och en mildare för barn.
– Desinfekterande servetter
– Golvtvättmedel
– Desinfekterande medel för händerna
– Spray för ytor

Produkterna kan finnas i en affär i Örebro men om så inte är fallet kan du både läsa mer om produkterna och beställa dem på Internetbutiken allt-fraktfritt där Smittstopp alltid finns på lager.

Resistenta bakterier i Östergötland – kan det stoppas?

Jag kan inte lova att stoppa dem till 100% men jag kan i denna blogg-post i vilket fall beskriva hur de kan minskas drastiskt.

Vi får alltför ofta läsa i tidningar att resistenta bakterier i Östergötland ökar, att folk blir svårt sjuka och en del dör. På vissa ställen har man utökat jakten på en bättre hygien (för du kan vara säker på att det slarvas även på våra sjukhus) och fått avsevärt bättre resultat är tidigare.

Ökat miljötänkande ger snuskiga sängkläder

Här är faktiskt tvättmedelsindustrin en av bovarna, kanske, kanske utan att veta om det – fast det vet de nog.
Nu gäller det att ha meddelandet “Tvättar rent vid 40 grader”, spara el och varmvatten för att kunna sälja mer tvättmedel.
Problemet är att alla bakterier stortrivs vid denna temperatur – rena semesterresan för dem. Det krävs minst 60 grader för att avdöda alla mikroorganismer som bakterier och virus.
Sängkläder, strumpor, underkläder får mer och mer bakterier, detta har uppmärksammats på något äldreboende där de var miljövänliga men icke människovänliga. De fick stora problem med skitiga sängkläder.

Vad göra?
Börja använda Smittstopp‘s antibakteriella produktserie med långtidsverkan.

Ingen sprit – inga gifter, hur kan det fungera då?
Det är en svensk uppfinning som ligger bakom. Den utnyttjar det faktum att alla (99.99%) bakterier och virus har ett negativt laddad ytskikt och de attraheras till en positivt laddad ultratunn polymer där de fastnar och dör.
Med Smittstopp så lämnas denna tunna film av polymer kvar olika länge beroende på hur hårt den behandlade ytan nöts – med Smittstopp Handtvål upp till ett par timmar, Smittstopp Ytspray kan skydda i flera veckor.

Det sker en ständig utveckling av Smittstopps produktserie, men låt oss ta en titt på vad som finns idag. Smittstopps;
– Antibakteriella Handtvål, en typ för vuxna och en mildare för barn.
– Desinfekterande servetter
– Golvtvättmedel
– Desinfekterande medel för händerna
– Spray för ytor

Produkterna kan finnas i en affär i Östergötland men om så inte är fallet kan du både läsa mer om produkterna och beställa dem på Internetbutiken allt-fraktfritt där Smittstopp alltid finns på lager.

Sjukdomsinformation om escherichia coli-infektioner i tarmen

Bakterien Escherichia coli betraktades tidigare som en icke sjukdomsframkallande mikroorganism, vanlig i mag- och tarmkanalen både hos människor och djur. Den används som indikatorbakterie vid rutinundersökningar av vatten för att påvisa färsk förorening med avföring.

Under årens lopp har det visat sig att det finns flera olika typer av E. coli, som kan ge sjukdom hos människa, några av dessa kan även finnas hos djur, men djuren är sällan sjuka.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Åtminstone sex typer av E. coli kan orsaka infektion hos människa: enterohemorragiska E. coli (EHEC), enteroinvasiva E. coli (EIEC), enteropatogena E. coli (EPEC), enterotoxinbildande E. coli (ETEC), enteroadhererande E. coli (EAEC)ochenteroaggregativa E. coli (EAggEC). Bakterierna finns i tarmen hos människa, vid vissa typer även i tarmen hos djur. Bakterien utsöndras med avföringen. EHEC redovisas separat (se enterohemorragisk E. coli infektion).

EIEC: Reservoar är människa. Smittspridning sker troligen via smittade livsmedel. Inkubationstiden är kort, 10–18 timmar.

EPEC: Reservoar är människa. Smittar framför allt barn under två år, och smittspridning kan ske via smittad barnmat eller mat under avvänjningen eller på spädbarnsavdelning på sjukhus. Även vuxna kan insjukna. Smittan var tidigare vanlig i Europa och USA och spelar fortfarande en stor roll som diarréorsak hos spädbarn i utvecklingsländerna. Inkubationstiden hos vuxna är 9–12 timmar, det är okänt om samma förhållande gäller för barn.

ETEC: Enterotoxinbildande stammar, som bildar ett värmekänsligt toxin (LT) och ett värmestabilt toxin (ST). Reservoar är människa. Smittar framför allt via livsmedel som förorenats, men även vattensmitta har beskrivits. Smitta från person till person är ovanligt. Smittan är vanlig i utvecklingsländer, turister insjuknar ofta, och sjukdomen går ofta under benämningen ”turistdiarré”. Inkubationstiden är normalt 10–12 timmar men kan uppgå till 72 timmar.

EAEC: Ännu inte speciellt känd mikroorganism som har förekommit i utbrott hos små barn i utvecklingsländerna.

EAggEC: Viktig orsak till barndiarréer i utvecklingsländerna. Eventuellt finns ett samband med kronisk diarré. Inkubationstiden är 20–48 timmar.
Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

EIEC: Invasiva stammar orsakar sjukdom, speciellt lokaliserad till tjocktarmen. Symtom är feber, slemmig och ibland blodig diarré.

EPEC: Orsakas bara av speciella serotyper av E. coli, kallades tidigare för ”spädbarnskolera”. Symtom är vattniga diarréer med slem, feber och ibland uttorkning som följd.

ETEC: Infektion med ETEC liknar kolera. Patienten har rikliga, vattniga diarréer, buksmärtor, kräkningar och ibland feber och kan snabbt bli uttorkad.

EAEC: Icke toxinbildande stammar som adhererar till vävnadsceller. Symtombilden domineras av diarréer.

EAggEC: Symtomen är vattniga diarréer med slem. Flertalet av dessa sjukdomstillstånd antibiotikabehandlas inte normalt, men vätskeersättning kan behövas.

God hand- och livsmedelshygien förebygger smitta.


Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Dessa E. coli är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, undantaget EHEC (se enterohemorragisk E. coli infektion). Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen.
Kommentarer

ETEC
Minst 200 personer i Stockholmstrakten insjuknade med diarré och kräkningar efter att ha ätit mjuk dessertost. Osten visade sig innehålla toxinbildande (LT– toxin) E. coli, mer än en miljon bakterier per gram ost. Liknade utbrott förekom samtidigt även i USA, Danmark och Nederländerna.

På ett kryssningsfartyg insjuknade 108 personer av 138 med mag- och tarmsymtom. Utbrottet orsakades av ETEC, som isolerades både från dricksvattentanken och från sjuka personer. Mellan kylsystemet och färskvattentanken fanns en rörförbindelse, och sjövatten kunde via denna nå färskvattentanken.

Under 2003 insjuknade 50 av 148 personer efter att ha ätit en gemensam italiensk buffé på en restaurang. En enkätundersökning baserad på menyn gav inget utslag för ökad risk för insjuknande kopplad till ett specifikt livsmedel. Tolv personer provtogs, varav två var positiva för ETEC, sex för EPEC och tre dubbelinfekterade med ETEC och EPEC.

EPEC
Bland de boende i två bostadsområden utanför Uppsala med gemensam vattenförsörjning insjuknade 60% (442 personer) med mag- och tarmsymtom. De sjuka representerade alla åldersgrupper. EPEC kunde isoleras från såväl de sjuka som från dricksvattnet.

Läs hur du skyddar dig själv och andra på SMITTSTOPP.COM

Den nya generationen desinfektionsmedel är här

Den nya generationen desinfektionsmedel är här.

Fram till nu har handsprit, handgel och andra desinfektionsmedel bara desinficerat – inget mer. Inget som helst efterskydd. Minuten efter kan t.ex svininfluensavirus H1N1 hamna på en desinficerad hand och börja sprida smitta.

T ex på bensinmacken, den som tar betalt kan smitta hundratals personer via pengarna, inkubationstiden är 7-10 dagar. Till kassorna på olika varuhus är det en ständigt ringlande kö, tidningsbärare tar på alla ytterdörrar, hissdörrar och portkoddosor i hela distrikt. För att inte tala om rulltrapporna på varuhus.

Nu har ett litet innovationsföretag i Svedala  tagit fram en helt ny generation desinfektionsmedel som fortsätter döda virus efter själva desinfektionen. Inte nog med det – efterskyddet sker utan gift genom ett fysikaliskt skydd.

Man har uppfunnit och testat i över ett år för att bekämpa MRSA – sjukhussjukan. Sedan kom svininfluensan och man fick byta focus, dels affärsmässigt men också socialt – dessa produkter kan rädda många människor från att smittas med svininfluensan H1N1.

Smittstopp – den nya generationen desinfektionsmedel

Smittstopp består av en serie produkter som hjälps åt att stoppa smittspridning. Samtliga smittstoppande produkter lämnar kvar en molykyltunn film av katjonisk polymer (som är både livsmedelsgodkänd och hudvänlig). Polymeren är positivt laddad, “magnetiserar” fast det negativt laddade svininfluensaviruset som fastnar och dör. Influensaviruset kan inte nötas loss, då går det sönder.

Det börjar med Smittstopp Spray Alla Ytor. Hemma och på arbetsplatser sprayar man alla ytor som alla rör vid. Viktigaste är på toaletten, i toaskålen (katjonerna binder sig till porslinet och sitter kvar i minst 1 vecka), sitsen, spolknappen, kranar, strömbrytare och dörrhandtag. Sedan alla ledstänger, dörrhandtag osv. Enklast är att gå runt, Spraya på – Torka av = klart. Fungerar fantastiskt på kläder, gympaskor, strumpor, sängkläder, hundfällar och tyg. All lukt som orsakas av att bakterier lever på svett och smuts försvinner – bakterierna kan inte leva på positivt laddat tyg. En bonus förutom att smittspridningen stoppas helt.

Smittstopp spray fungerar till det nöts bort (spraya dörrhandtag varje vecka), blir övertäckt av smuts eller neutraliserat. Den elektriska laddningen försvinner aldrig, en yta som inte blir nött eller smutsig kan vara skyddad i +10 år.
Det är bara en sak att tänka på – använd aldrig något annat rengöringsmedel (alla är anjoniska = negativt laddade) ovanpå Smittstopp, verkan neutraliseras. Använd Smittstopp Ytor igen eller bara vatten.

Smittstopp Antibakteriell Handtvål. Händerna blir desinficerade och den molekyltunna polymerhinnan fortsätter att skydda mot H1N1 viruset (och 50-100 andra, från herpesvirus till sjukhussjukan MRSA) upp till någon timme. Byt tvål på toaletten så blir alla som tvättar sig skyddade automatiskt. Använd inte handsprit efter Smittstopp Antibakteriell Handtvål, händerna är redan desinficerade.

Det bästa till sist, Smittstopp Handdesinfektion får  andra produkter att framstå som rena stenåldern.

Smittstopp Handdesinfektion fortsätter skydda i flera timmar efter desinfektion. När detta skrivs finns det inget annat desinfektionsmedel som har efterskydd. Smittstopp Handdesinfektion appliceras på händerna som sedan får lufttorka. Det ger lite längre skydd än handtvålen, då man torkar händerna efter handtvätt (med papper eller 100% personlig handduk, handukar är stora smittspridare och förbjudna i livsmedelsindustri och vård).
Detta kommer sannolikt att rädda många, många som jobbar i kassa, i taxi eller hanterar pengar, från att smittas av svininfluensan.

Samtliga Smittstopp-produkter kan beställas av alla privatpersoner eller företag från allt-fraktfritt.com.

Smittstopp Antibakteriell Handtvål och Smittstopp Handdesinfektion har bara funnits på marknaden 1 vecka när detta skrivs. Beställ nu för att vara säker på att det inte blir köppanik när Smittstopp-produkterna blir allmänt kända – handspriten är slut på apoteken för jämnan.

Smittstopp Desinfektionsservetter med långtidsskydd mot H1N1

Smittstopp Desinfektionsservetter är den nya generationen desinfektionservett.

Före Smittstopp Desinfektionsservett så var allt en desinfektionsservett gjorde att desinficera.

Den nya generationen desinfektionsservetter inte bara desinficerar, dom fortsätter skydda efter desinfektionen.  Genom ett fysikaliskt skydd, en positivt laddad polymer fångas och dödas bakterier och virus, t ex det negativt laddade svininfluensaviruset A H1N1. Skyddet sitter kvar så länge polymeren sitter kvar, på händer upp till flera timmar och på ytor upp till flera år.

Den gamla typen av desinfektionsservetter var en servett fuktad med alkohol eller ett desinfektionsmedel. Över en natt kan man nog påstå att dom gamla servetterna framstår som rena stenåldern och att desinfektionen går in i en helt ny era med Smittstopp Desinfektionservetter.

No related posts.