Blanda egen god sockerfri likör som har smak från White Cacao

White Cacao är en ny spännande och smakrik sockerfri liköressens som ingår i Gert Strand ABs sortiment. Färdigblandad likör ges en mjuk och rund smak av choklad med en söt arom av kakao.

Det är både smidigt och lätt att blanda sin egen likör och processen går förhållandevis kvickt. Det är på så vis en enkel variant av hemmabryggning som är lätt att komma igång med. Det krävs heller ingen avancerad utrustning. Resultatet av att producera sockerfri likör är häpnadsväckande eftersom det sockerfria alternativet blir minst lika söt i smaken som vanlig likör.

Den som verkligen bara vill ha likör med smak av White Cacao utan bismaker ska mixa essensen med okryddat brännvin som äger en alkoholhalt emellan 15 % – 40 %. Vanligvis brukar likörer ha en alkoholhalt mellan 15 % – 25 % men vill man ha rejält stark likör kan man med fördel blanda essensen med vodka. Skulle man ändå mixa essensen med någon form av redan kryddad alkohol får man kalkylera med konkurrerande smaker, men det är definitivt inte uteslutet att man på så sätt kan finna fantastiska smakkombinationer.

Men varför sockerfri likör? Och är det ens möjligt med sockerfri likör med tanke på att drycken är omtalad för sin karaktäristiska sötma.? Det finns åtskilliga skäl till varför det är bra med sockerfri likör. Framförallt är det ett gott alternativ för de diabetiker som längtar efter att obehindrat njuta av likör. Ingrediensen som ger sötma i Gert Stand ABs sockerfria essens är istället sukralos. Det är ett konstgjort ämne som är 600 ggr sötare än socker per viktenhet. Det var först 1976 som ämnet togs fram men inte förrän 1994 som det blev godkänt sötningsmedel i Europa. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.

Sukralos är fritt från kalorier vilket passar utmärkt för de som är mån av vikten. Ämnet är vattenlösligt så följaktligen lagras det inte i den organiska vävnaden hos människan. Till diabetikernas fördel så är det omgående som sukraloset utsöndras i kroppen utan att brytas ner. På så vis hålls kroppens sockernivå jämn eftersom ingen energi tillförs.

Färdigblandad likör kan drickas som den är antingen med eller utan is, alternativt så kan den användas till att mixa drinkar. Det finns mängder av varianter på drinkar som består av White Cacao.

Att blanda den sockerfria essensen går till på så sätt att man häller i den i en innehållslös flaska som rymmer 75 cl. Efteråt häller man i tre fjärdedelar valfri sprit och skakar flaskan ordentligt. Den resterande mängden av spriten ska därefter hällas i och skakas ordentligt ännu en gång. Dock rekommenderas inte att man dricker likören med detsamma utan den ska helst stå några dagar. På så vis förenas smakerna på bästa möjliga sätt. Det resulterar i att likören blir ännu mer godare och än mer smakrik.

Då och då kanske man bara vill blanda till ett smakprov. Då går det bra att blanda en tiondels flaska, d.v.s. 2 ml essens till 75 ml likör.

Mixa egen god sockerfri likör med smak från Triple Sec

Den färglösa liköressensen Triple Sec har uppenbara inslag av citrus och apelsin vilket är en fröjd för smak och doft. Typiskt för Triple Sec är att den har en förhållandevis hög alkoholhalt i jämförelse med flera andra likörer. Triple Sec har en konkret doft av sin sötma och syrlighet tillsammans med en dominant ton av citrusskal. Smaken används ofta i olika drinkar, men kan emellanåt ersättas av Cointreau.

Triple Sec finns också som sockerfri liköressens i Gert Strand ABs sortiment. För flera är det otänkbart med sockerfri likör med tanke på att sötman i likör är så märkbar och karaktäristisk. Men att sockerfri likör skulle sakna sötma är en felaktig tolkning.

Istället för socker använder sig Gert Strand AB av sukralos i sin essens. Varför? Det finns två goda skäl. Det ena är att sukralos är fritt från kalorier vilket självfallet är fördelaktigt för de som tänker på figuren. Den sockerfria liköressensen passar dessutom utmärkt för diabetiker, vilket har varit en av baktankarna med produkten. Det är nämligen så att sukralos är ett bra sockersubstitut för diabetiker.

Tvärtom från socker så utsöndras sukralos hastigt i kroppen utan att brytas ned. Sockernivån i kroppen hålls därför på en jämn nivå när kroppen inte ges någon energitillförsel. Ytterligare en fördel är att sukralos är vattenlöslig vilket får konsekvensen att ämnet inte lagras i den organiska vävnaden hos människan.

Sukralos är ett konstgjort ämne som är 600 ggr sötare än socker per viktenhet. Ämnet framställdes för första gången 1976 och har kommit att användas gradvis i takt med att ämnet blivit godkänt som sötningsmedel. Det var först 1994 som sukralos blev godkänt i EU. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin och destillerat vatten.

Att blanda sin egen likör är både smidigt, enkelt och går hastigt. Flera som provat denna metod går sällan tillbaka till att köpa färdiga likörer. Därtill är sockerfri liköressens med smak av Triple Sec minst lika söt i smaken som vanliga likörer.

Det definitivt ultimata är att blanda essensen ihop med okryddat brännvin som äger en alkoholhalt emellan 15 % – 40 %. Vad beträffar Triple Sec så kan man med fördel välja sprit med en alkoholhalt betydligt högre än 15 %. Genom att inte mixa essensen med kryddat brännvin slipper man riskera obehagliga överraskningar. Därmed inte sagt att det går att hitta fullständigt fantastiska smakkombinationer, men det resulterar ju inte i traditionell Triple Sec – likör. För övrigt går det utmärkt att mixa essensen ihop med vodka om man är ute efter en starkare likör.

När man blandar sin Triple Sec- likör så behöver man först och främst en tom flaska som rymmer 750 ml. Däri häller man sin sockerfria essens för att därnäst blanda i tre fjärdedelar med alkohol. Flaskan ska sedan skakas ordentligt. Fortsättningsvis häller man i den kvarvarande mängden av spriten och skakar flaskan ännu en gång. När man har en färdigblandad flaska likör är det viktigt att låta smakerna förenas på bästa sätt. Därför bör flaskan få stå några dagar så att likören blir så god samt smakrik som möjligt. En färdigblandad likör kan drickas som den är alternativt blandas i drinkar.

Vill man testa smaken utan att blanda en hel flaska går det utmärkt att i en första omgång mixa en tiondels flaska, d.v.s. 2 ml essens till 75 ml likör.

Inkassoärende

Innan ett betalningskrav går vidare till Kronofogden brukar det vanligtvis först hamna hos ett inkassobolag. Det är alltid ett privatägt inkassobolag som skickar fordran medan krav från Kronofogden är från en statlig myndighet.

Det som leder till att man hamnar hos inkasso är att man inte betalar en fordran i tid. Det har emellertid uppmärksammats att inkassobolagen hanterat somliga ärenden slarvigt då fordringarna i grunden är felaktiga. Ett inkassobolag som inte följer vissa bestämmelser bryter mot god inkassosed.

Den senaste tiden har det rapporterats att personer får utstå diverse bluffakturor. Blufföretag försöker systematiskt lura av människor pengar på ett högst fräckt sätt. Det kan till exempel handla om att företag skickar ut fakturor på varor som inte är beställda. Hur som helst är det i inte varje gång lätt att bevisa att en vara inte är beställd. För den som blivit utsatt för bluffakturan kan det vara än mer kränkande när ärendet går vidare till inkasso.

Men hur går processen vanligtvis till? Den som står i skuld till någon kallas för gäldenär och den som ska ha betalt kallas för borgenär. Det är alltid borgenären som lämnar vidare ett ärende till ett inkasobolag. Vanligtvis först efter att borgenären skickat ett antal påminnelser till gäldenären. Efter att inkassobolaget registrerat ärendet skickas ett krav till gäldenären. Om kravet kommer från inkassobolaget ska skulden betalas dit och inte längre direkt till borgenären.

Gäldenären bör alltid betala sin skuld till inkassobolaget så snabbt som möjligt inklusive pålagda kostnader för ränta. Dessutom tillkommer påminnelseavgifter och dessutom avgifter till inkassobolaget.

Emellanåt hamnar man hos ett inkassobolag av den enkla anledningen att man helt enkelt förbisett betala, men att man betalar skulden så fort kravet anländer. Men då och då kan gäldenären ha problem att betala tillbaka hela skulden inom förfallodatum. Det är inte helt ovanligt eftersom bristfällig ekonomi kanske varit den initiala orsaken till att det blev ett inkasoärende från först början.

Inkassobolagen är dock inte helt främmande för att göra upp en avbetalningsplan med gäldenären. Det finns även möjlighet att komma överens om en annan dag för betalning ifall man då istället har möjlighet att betala hela skulden.

Ifall inkasobolaget trots allt inte får in skulden så går ärendet vidare till Kronofogden. Då tillkommer nya kostnader och avgifter som läggs till den initiala skulden. Med stor sannolikhet leder ärendet hos Kronofogden till en betalningsanmärkning. Då kan det till exempel bli svårare att ta ett lån. Värt att beakta är att borgenären inte nödvändigtvis måste vända sig till inkassobolaget ifall gäldenären inte betalar sin skuld. Borgenären kan lämna över ärendet direkt till Kronofogden.

Hela idén med inkassobolagens rörelse bygger på att personer försätter sig i skuld. Det faktum att de gör det har fått verksamheten att växa till en miljardindustri. Inkassobolag som köper fordringar drar in sina pengar på dröjsmålsräntor. Om sedan ärendet skickas vidare till Kronofogden så får inkassobolaget inkomster genom att gäldenären tvingas betala avgifter.

Men om man råkat ut för en bluffaktura då? Först och främst måste man beskriva för inkassobolaget vad man råkat ut för. Det är alltid viktigt att inkassobolaget ska kunna besvara frågor gällande fordringsanspråket. Ifall respons utebli kan man sända in ett klagomål till Datainspektionen.

Det är dock en myndighet som aldrig agerar representant i tvistefrågor. Men de kan ha tillsyn över inkassobolagen och kontrollera att inkassolagen följs och god inkassosed uppfylls. Datainspektionen avgör dock helt på egen hand om tillsyn ska inledas. De har alltså ingen skyldighet att inleda ett ärende även om det finns klagomål som grund. inkasso utländska bolag

Datainspektionen vill helst ha in klagomålet skriftligt och i övrigt finns inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Den som klagar bör bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att förmedla extra stöd för sin sak. Om Datainspektion finner det framgå att starta ett ärende så gör de det. Hur det än går i ärendet så återkopplar alltid Datainspektionen med svar.

Skuld till ett inkassobolag

Det är fel att inkassokrav skickas av Kronofogden.. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat bolag medan krav från Kronofogden är ett begäran från en statlig myndighet.

Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det först när borgenärens ursprungliga faktura med eventuella påminnelser inte blivit betald i tid. När det händer har borgenärer i egenskap av både företag och privatpersoner rätt att ge över ärendet till ett inkassoföretag.

Det medför att det kommer ett krav från aktuellt inkassobolag med ett förfallodatum som gäldenären får förhålla sig till. Från den dag ärendet inkommer till inkassoföretaget tvingas gäldenären betala sin skuld direkt dit istället för till borgenären.

Från och med nu är det inkassoföretaget du skall erlägga skulden till. För att undvika att ärendet skickas framåt till Kronofogden bör inkassokravet inberäknat eventuell ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter genast betalas till inkassoföretaget. Man bör självklart kontakta inkassoföretaget ifall kravet är felaktigt. I det fall kravet är riktigt men man inte kan betala bör man ta kontakt med inkassoföretaget och klargöra din situation.

Man kan försöka få inkassoföretaget att upprätta en avbetalningsplan. Eller kan man komma överens om en senare betalningsdag. När man ringer inkassobolaget för att beskriva läget så är det angeläget att uppge referensnummer m.m. bästa inkassobolaget Om skuldsituationen är riktigt illa så är rådet att kontakta vänner samt familj för att undersöka om någon kan hjälpa ur den ekonomiskt svåra situationen.

Den som undviker att erlägga inkassokravet riskerar att få ärendet överlämnat till Kronofogden. Det medför extra kostnader och avgifter. Det som kanske är mest ofördelaktigt är att man riskerar att få en betalningsanmärkning, vilket innebära att det kan bli svårt att ta olika typer av lån. Man bedöms alltså som mindre kreditvärdig.

En borgenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag om inte skulden betalas i tid. Borgenären kan vända sig direkt till Kronofogden som då skickar geldäneren ett betalningsföreläggande.

Betala dina räkningar i tid för att undgå inkassokrav

Inkassobolagen ägs i privat regi. Det är alltså inte ett krav från Kronofogden som många inkorrekt tror. Kravet skickas till den som av någon anledning ej betalat en faktura i tid.

Den som har en skuld att driva in kallas för borgenär, och den som är försatt i skuld kallas för gäldenär. Det är borgenären som lämnar över ärendet till ett inkassobolag om nödvändigt. Det innebär att ett krav från inkassobolaget skickas till gäldenären. Från den dagen inkassokravet kommer ska skulden betalas till inkassobolaget och ej med detsamma till borgenären.

Den som har fått ett krav från ett inkassobolag bör omedelbart betala sin skuld inklusive påförda räntekostnader, samt påminnelse- och inkassoavgifter. Det finns dock fall då inkassokravet inte är korrekt. I sådana fall bör man kontakta inkassobolaget och beskriva varför. Även om kravet är riktigt men man inte kan betala så bör man kontakta inkassoföretaget och klargöra sin situation.

Inkassobolagen är i många fall medgörliga och det brukar finnas möjlighet för gäldenären att fördela betalningen och göra en avbetalningsplan. Ibland kan man komma överens om en annan betalningsdag om man vet med sig att man kommer kunna täcka skulden senare än ursprungligt förfallodatum. telenors inkassobolag

Om man inte betalar inkassokravet så kan inkassobolaget lämna över ärendet till Kronofogden. Det medför att ännu fler kostnader samt avgifter läggs på den ursprungliga skulden. Inte nog med det så finns en stor risk att få en betalningsanmärkning. Det försvårar möjligheten att i framtiden bli beviljad exempelvis ett lån.

Ett vanligt missförstånd är att man får en betalningsanmärkning när man får ett inkassokrav. Det är alltså först när skulden når Kronofogden som det kan bli aktuellt med en betalningsanmärkning. Ett inkassokrav bör dock ses som en varning. En borgenär behöver emellertid inte vända sig till ett inkassobolag om gäldenären uteblir med betalning. Borgenären har nämligen möjlighet att vända sig med detsamma till Kronofogden.

Inkassobolagens Affärsidé bygger på att personer skuldsätter sig. Det faktum att de gör det har blivit till en miljardindustri. Ju fler personer i skuld desto bättre för inkassobolagen. När bolag är borgenärer är det normalt att de säljer sina skulder vidare till inkassobolagen som får inkassera skulderna. Det är en marknad som blivit bättre för inkassobolagen. När de övertar kreditkrisen uppstår en lönsamhet. Hanteras risken på ett bra vis finns tillfälle att göra enorm avkastning.

Inkassobolag som köpt fordringar tjänar kapital på dröjsmålsräntor. När ett ärende når Kronofogden inbringar inkassobolaget inkomster via att gäldenären tvingas erlägga avgifter. Det har visat sig att den processen är väldigt vinstgivande för inkassobolagen.

Blanda egen sockerfri god likör med smak från Irish Cream

En väldigt eftertraktad liköressens är Irish Cream. Faktum är att en av världens mest kända likörer heter Baileys Irish Cream och lanserades på Irland under 1970-talet. Smaken är baserad på irländsk whiskey, grädde samt kaffe. Baileys har en oerhört tilltalande smak som bidragit till dryckens populäritet. Karaktäristiskt för Baileys är att drycken har en rejäl doft samt en gräddig och mycket söt smak.

Gert Strand AB har tagit fram en unik sockerfri liköressens med smak av Irish Cream med sukralos som sötningsmedel. Det är ett ämne helt konstgjort och fritt från kalorier. Men låter det inte lite underligt med sockerfri likör? Faktum är att den sockerfria liköressensen från Gert Strand AB trots allt innehåller den eftertraktade sötman som förknippas med likör.

Sukralos som är ett syntetiskt sötningsmedel ersätter effektivt sockret. Det är cirka 600 gånger sötare per viktenhet än socker. Det finns minst två starka skäl till att välja sockerfri liköressens med smak av Irish Cream. Först och främst är sukralos ett perfekt alternativt sötningsmedel åt diabetiker. Sukralos utsöndras raskt i kroppen men bryts inte ner. Kroppens blodsockernivå påverkas inte eftersom ingen energi tillförs. En annan styrka med sukralos är att ämnet är vattenlöslig vilket medför att det inte lagras i den organiska vävnaden hos människan.

Sukralos framställdes på 1970-talet och har sedan dess godkänts gradvis på marknaden som sötningsmedel. Inom EU blev sukralos godkänt först 1994. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin och destillerat vatten.

Att tillverka likör med hjälp av essens är en enkel typ av hembryggning. Processen går ganska kvickt och är enkel och smidig. Det bästa av allt är att essensen inte skiljer sig i sötma eller i smak från vanliga sockerbaserade likörer, vilket man lätt kan förmoda.

Hur går man då tillväga för att blanda sin hemmabryggda likör? Liköressensen som har smak av Irish Cream blandas med fördel med okryddat brännvin. Det går självklart att blanda med kryddat brännvin om man vill vara mer vågad och experimentera med smaker. Man måste då kalkylera med att inte erhålla en ren Irish Cream-smak men å andra sidan finns det möjlighet att blanda till andra smaker. En del möjligen bättre än andra.

En flaska liköressens består av 20 ml som genererar 750 ml likör. Spriten man blandar med kan variera mellan 15 % 40 % efter tycke samt smak. Men man bör ha i åtanke att likör oftast håller en alkoholhalt mellan 15 – 25 %. Den som föredrar att blanda med vodka kan förvänta sig en starkare likör.

Häll i essensen i en flaska som rymmer 750 ml. Fyll sedan upp flaskan med alkohol samt 2 dl kaffegrädde och skaka redigt. När flaskan är färdigblandad bör den få stå några dagar så att smaken av Irish Cream och alkoholen förenas på bästa sätt. Den färdigblandade likören kan antingen drickas som den är med eventuellt en aning is. Eller användas till att blanda drinkar.

Mixa egen sockerfri god likör med smak från Cocorum

Sockerfri liköressens som Gert Strand AB har tagit fram är en världsnyhet, och Cocorum är en av flera smaker som ingår i sortimentet

Det är en essens som innehåller smak av både kokos samt rom. Kokos är en smak som ger en exotisk smakupplevelse enligt många, och en klassisk likör som har smak från kokos och rom är Malibu som har sitt ursprung från västindiska Barbados. När Malibu introducerades var den tänkt som ett enklare alternativ åt bartendrar som önskade servera något i stil med Pina Colada. Malibu blev hastigt en populär likör och blev en självklar komponent i ett stort antal exotiska drinkrecept.

Vad skiljer Gert Strands liköressens från klassisk Malibu? Istället för att bruka riktigt socker i essensen så är den framtagen av sukralos som är ett sockerfritt alternativ men ändå 600 ggr sötare. Det är ett konstgjort sötningsmedel som i stort sett är fritt från kalorier.

Sukralos framställdes först 1976 och har blivit stegvis godkänt för användning runt om i världen. Men det var inte förrän 1994 som sukralos blev godkänt för användning inom EU-länderna. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.

Varför sockerfri liköressens? Sukralos är ett mycket bättre val åt diabetiker. Det beror på att det utsöndras snabbt i kroppen utan att brytas ned. Det medför att kroppens sockernivå hålls på en jämn nivå med tanke på att ingen energi tillförs. En annan fördel med sukralos är att substansen är vattenlöslig vilket innebär att ämnet inte lagras i den organiska vävnaden hos människan.

Vad blandar man lämpligen essensen med? Det rekommenderas att mixa den med brännvin som har brist på kryddning och som har en alkoholhalt mellan 15 % – 40 %. Likör brukar emellertid ha en alkoholhalt på mellan 15-25 %. Det går bra att mixa essensen med vodka om man är ute efter en starkare likör.

Essensen hälls i en större flaska som rymmer 750 ml. Vidare häller man i tre fjärdedelar ihop med sprit och skakar om noga. När flaskan skakats häller man i den kvarvarande mängden sprit och skakar om till dess alltsammans har blandats ordentligt. När man har blandat klart en flaska är det angeläget att smaken av brännvinet och essensen förenas på bästa vis. Således ska blandning stå och vila några dagar så att smakerna verkligen sätter sig.

Det kommer definitivt resultera i en oerhört smakrik och härlig likör. Antingen dricker man den färdigblandade likören som den är med eller utan lite is, eller så använder man den till att blanda drinkar. Vill man först testa smaken av CocoRum och inte blanda en hel flaska så är det lämpligt att mixa 1/10-dels flaska, vilket är 2 ml essens som ger 75 ml likör.

Den som fortfarande inte upptäckt hur smidigt och lätt det är med den här typen av hembryggning har något att se fram emot. Flera fascineras över hur snabb processen är. Dessutom skiljer sig denna sockerfria liköressens med CocoRum-smak inte från vanliga sockerbaserade likörer. Den innebär ingen skillnad alls i sötma.

Om inkassobolag

De privata inkassobolagen skickar krav på att betala fakturor innan ett särskilt utsatt datum. Inkassokravet kommer alltså inte från Kronofogden utan är ett krav innan det möjligen skickas vidare dit.

Den som har för uppsåt att handla en vara eller tjänst av ett företag och inte betalar fordran i tid riskerar att få ett inkassokrav. Företagen har nämligen möjlighet att lämna över fakturor till ett inkassobolag som ska hjälpa till att inkassera skulden. Det medför att man inte längre ska betala skulden direkt till företaget som initialt begärt fordran.

Den som åläggs betala ett inkassokrav bör göra det snarast möjligt för att undvika både betalningsanmärkning och fler påförda räntekostnader. Det händer dock att kraven är felaktiga och då bör man så fort som möjligt höra av sig till aktuellt inkassobolag och tydliggöra vari felaktigheten består.

I vissa fall kan det handla om kraftiga skulder som inkassoföretaget vill kräva in och då kan det vara aktuellt att komma överens om en avbetalningsplan. Eller att komma överens om en senare dag för betalning. Ifall man undviker att betala kravet kan inkassobolaget lämna över ärendet till kronofogden.

Värt att tillägga är att det företag som kräver pengar inte nödvändigtvis måste vända sig till ett inkassobolag. Det händer då och då att företagen vänder sig med detsamma till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Faktum är att vi i Sverige skuldsätter oss allt mer och det har kommit att bli en industri som omfattar miljarder. När flerskuldsätter sig går det såklart bättre för inkassobolagen.

Företagen är benägna att kränga sina förfallna fordringar betydligt mer nu än före krisen. Inkassobolagen köper fler portföljer vilket medför att kreditrisken övertas. För inkassobolagen finns en stor lönsamhet ifall de kan hantera den risken. Det är främst dröjmålsräntor som inkassobolagen tjänar pengar på men de får också inkomster i form av avgifter ifall ärendet går vidare till kronofogden.

Både Datainspektionen samt Finansinspektionen har påtalat att antalet klagomål på inkassobolag har ökat i takt med att handeln med förfallna fordringar växer. Det innebär också att fordringarna kan växla innehavare ibland.

Ett bekymmer med de fordringar som inkassobolagen ibland tar över är att de är felaktiga. Ett typiskt exempel är om det skickats bluffakturor som sedan gått vidare till inkasso. En del av dessa inkassobolag – som står under Datainspektionens tillsyn – struntar dessvärre fullkomligt i god inkassosed. Man bör utgå från att det är något fel om ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att genmäla från dess att en fordran har bestridits.

Ifall en gäldenär, d.v.s. den person alternativt företag skulden riktar sig mot har invändningar mot en fordran så är det inte god inkassosed ifall inkassobolaget inte vidtar åtgärd. Det gäller särskilt om fordran saknar laga grund som bluffakturor gör.

I enlighet med god inkassosed så utreder å andra sidan inkassobolaget så fort som möjligt om gäldenären har rätt att bestrida fordran. När en utredning påbörjas så underrättar ett inkassoombud borgenären, d.v.s. den individ eller företag som vill ha in en skuld, om invändningen och be om ett uttalande om dennes inställning.

I enlighet med god inkassosed så bör inkassobolaget låta ärendet vila och pausa handläggningen. Så snart inkassobolaget kommer fram till ett beslut i ärendet bör gäldenären underrättas. inkassobolag tre

Den som upplever att ett inkasobolag bryter mot god inkassosed kan göra en anmälan mot inkassobolaget hos Datainspektionen. Det är betydelsefullt att inkassobolagen är seriösa när det handlar om att få bukt på bluffakturor.

Angeläget med god inkassosed

Nu för tiden är det många som rapporterar att de utsätts för bluffakturor. Problemet är tilltagande och i somliga fall kan det leda till att den drabbade får en betalningsanmärkning.

Naturligtvis bestrider man att betala om man upptäcker en bluffaktura. Det är ju i första hand ingen riktig fordran. Det som då kan hända är att fordran skickas vidare till ett inkassobolag, vilket till viss del är vad bluffmakarna önskar. Men ett bolag som kräver pengar av en gäldenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag. Ibland vänder de sig omedelbart till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Ett inkassobolag övertar fordringar av företag och skickar krav till gäldenären att betala fakturor innan ett särskilt förfallodatum. Inkassokravet kommer först före ärendet skickas vidare till Kronofogden och blir föremål för statlig undersökning. Inkassobolagen å andra sidan, är privata aktörer och således kan de olika inkassobolagens rutiner variera.

Företag som vill driva in en fordran har mot debitering möjlighet att lämna över sina fakturor till ett inkassobolag som hjälper till att driva in skulder. Den som är gäldenär ska således inte betala sin skuld till den initiala fordringsägaren utan till den nya, d.v.s. inkassobolaget som tar över skulden.

Generellt gäller, om skulden är korrekt och riktig, att gäldenären bör betala genast för att slippa både betalningsanmärkning och ännu fler påförda räntekostnader. Men om gäldenären menar att skulden är inkorrekt bör denne snarast ta kontakt med aktuellt inkassobolag med invändning.

Om gäldenären har en mycket stor skuld eller på annat sätt har svårigheter att betala så är det i många fall möjligt att komma överrens med inkassobolaget i fråga om en avbetalningsplan. Det brukar dessutom vara möjligt att anstå förfallodatumet.

Att människor i Sverige skuldsätter sig har blivit allt mer vanligt. I dagsläget har svenskarna flera miljarder i skulder så inkassobolagens affärsidé är väl överlagd. Ju fler som skuldsätter sig desto bättre går det för inkassobolagen. Fler bolag säljer sina fakturor nu för tiden.

När inkassobolagen köper fler portföljer medför det att kreditrisken övertas. Genom att inkassobolagen hanterar den risken så uppstår en enorm lönsamhet. Dröjmålsräntor är vad inkassobolagen tjänar mest pengar på och det är givetvis därför de är villiga att lägga upp avbetalningsplaner. De får även sina inkomster i form av avgifter ifall ärendet går vidare till kronofogden.

Enligt Datainspektionen och Finansinspektionen har det den senaste tiden inkommit fler klagomål mot inkassobolagen. Dessa klagomål har ökat i samband med att handeln med förfallna fordringar växer.

Men som påtalats kan alltså fordringar som inkassobolagen övertar vara felaktiga. Tyvärr kan det vara så att en del av dessa inkassobolag helt å hållet struntar i god inkassosed. Den som har drabbats av till exempel en bluffaktura kan utgå från att något är felaktigt om ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att svara på en bestriden fordran.

Enligt god inkassosed måste ett inkassobolag utföra åtgärd omedelbart när en gäldenär har en invändning mot en skuld. En påbörjad utredning innebär att ett inkassoombud kontaktar borgenären och informerar om gäldenärens invändning. Inkassoombudet har då till åtagande att erfordra ett yttrande om borgenärens inställning.

God inkassosed innebär dessutom att inkassobolaget bör låta ärendet vila och pausa handläggningen av ett ärende som har bestridits. tillsynsmyndighet inkassobolag När inkassobolaget kommer fram till ett beslut i ärendet bör gäldenären underrättas snarast möjligt.

Ifall en fordran saknar laga grund och inkassobolaget ignorerar ärendet så bör man göra en anmälan till datainspektionen.

Pröva ny smakrik sockerfri liköressens som har smak av anisette

Smaken av anisette baseras på kryddan anis som började odlas i Sverige under 1300-talet efter att den hämtats från trakter runt medelhavet. Det är vanligt att anisens frön används åt mycket och vad gäller spritdrycker så används kryddan bland annat till likör. Smaken av anisette finns som likörssens och är ofärgad men saknar inslag av lakrits som vanligen brukar ingå i anisbaserade smaker. Däremot påminner anis oerhört mycket om lakrits men anisette har en sötare smak.

Likör som har smak av anisette utgör en förtjusande sammansättning av alkohol samt sötma. Dock innehåller likör överlag hög sockerhalt vilket innebär att till exempel diabetiker har besvärligt att njuta till den grad som de förtjänar.

Följaktligen har Gert Strand AB lanserat en sockerfri liköressens med smak av anisette. Sötman i essensen härstammar från sukralos istället för socker. Sukralos är ett syntetiskt sötningsmedel fritt från kalorier som ersätter sockret i likören. Det är ett sötningsmedel som är drygt 600 gånger sötare per viktenhet än socker.

Sukralos är ett betydligt bättre alternativ för diabetiker med tanke på att det utsöndras fort i kroppen utan att brytas ner. Det innebär även att ingen energi tillförs och för den skull påverkas heller inte blodsockernivån.

Essensen blandas lämpligen med okryddat brännvin som har en alkoholhalt mellan 15 % – 40 %. En väldigt ringa mängd av liköressensen bidrar till en vittomfattande smak av likör. Man häller essensen i en annan flaska som rymmer 75 cl. Därpå fyller man upp 3/4 med sprit och skakar. Därpå fyller man upp flaskan med kvarvarande alkohol och skakar till dess allting har blandats. Det rekommenderas att låta den färdigblandade flaskan få stå och vila några dagar så att smaken av anisette och brännvin förenas på bästa sätt.

Hembryggning är sällan så simpelt och förutom att den sockerfria likören blir fantastiskt smaklig så går det även fort. Denna sockerfria essens som har smak av anisette gör varken skillnad i sötma eller smak från vanliga sockerbaserade likörer.

Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer och örtoljor, kostfibrer, glycerin och destillerat vatten.