Sanering – ett effektivt sätt att bli av med mögel

Att sanera mögel kan betyda allt från att tvätta rent en yta av kakel med hjälp av Fulstopp
till att praktiskt taget röja ut en komplett inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens grad är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en omfattande mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Åtskilliga sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan utöka invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong och trä.

Mögel tycker om att växa där det finns fukt, så vanligtvis har man inte bara problem med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar undersöka om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord samt smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det enkelt att kasta, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en märkvärdig lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man karakterisera den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det besvärligt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att utreda exakt var man har mögel kan man ta assistans av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé ifall man misstänker att det förekommer mögel och inte är förvissad på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte utvidga över fräscht kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i samtliga badrum. Man behöver föga material för att bekämpa möglet på sådana ytor – typiskt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå alla fall fukt. Det är viktigt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en maskin som hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som håller på med det.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att uträtta än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara oerhört omfattande och dyrt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo alternativt vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man helt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.