Smittstopp Desinfektionsservetter med långtidsskydd mot H1N1

Smittstopp Desinfektionsservetter är den nya generationen desinfektionservett.

Före Smittstopp Desinfektionsservett så var allt en desinfektionsservett gjorde att desinficera.

Den nya generationen desinfektionsservetter inte bara desinficerar, dom fortsätter skydda efter desinfektionen.  Genom ett fysikaliskt skydd, en positivt laddad polymer fångas och dödas bakterier och virus, t ex det negativt laddade svininfluensaviruset A H1N1. Skyddet sitter kvar så länge polymeren sitter kvar, på händer upp till flera timmar och på ytor upp till flera år.

Den gamla typen av desinfektionsservetter var en servett fuktad med alkohol eller ett desinfektionsmedel. Över en natt kan man nog påstå att dom gamla servetterna framstår som rena stenåldern och att desinfektionen går in i en helt ny era med Smittstopp Desinfektionservetter.

No related posts.