Glukosamin – ett kosttillskott

Har du problem med rörligheten? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska fungera som den ska så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställning av hyaluronsyra som har smörjande effekt på leder och brosk. Glukosamin är således en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran ej produceras som den borde hos alla människor.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Till exempel kan stigande ålder samt sträng träning leda till att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är oerhört hög och har en dämpande verkan som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med bristfällig produktion av hyaluronsyran uppstår på grund av avsaknad av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att stävja alternativt lindra slitage på leder samt brosk. Massor människor har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det många upplever som en fördel är att det inte genererar några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan således inte tar skada av. Till exempel kan patienter med måttlig grad av knäartros erfara symtomlindring genom att behandlas med glukosamin. Människor med ledproblem av typen osteoartros har blivit fullständigt fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid användning av glukosamin. För flertal har det sålunda klassats som ett mirakelpreparat.

Flera vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och äger kompletterande verkan på den kroppsegna produktionen. I jämförelse med antiinflammatoriska preparat som naproxen samt ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors nyttjande. Därtill har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan medföra biverkningar. glukosamin verksamt ämne i nyponpulver och grönläppad mussla.

Effekten av glukosamin har testats i relation till placebopreparat via dubbelblindtester och som då uppvisat konkret lindrande effekter för smärta, rörlighet och svullnad i leder.

artrosbehandling

När intaget av glukosamin ökas verkar även produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen stiga. Det kan faktiskt resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli helt återställt.