Glukosamin

Att ta kosttillskott med glukosamin hjälper den som har bekymmer med rörligheten och upplever att leder och brosk känns slitna. För att kroppen och dess flexibilitet ska fungera som den bör så krävs nämligen produktion av glukosamin. Det är en del av ledväskans smörjande ämnen. Produktionen av glukosamin bidrar till produktion av hyaluronsyra, vilket är ett ämne som i sin tur skänker smörjande effekt för leder samt brosk.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

En del människor upplever dock bekymmer därför att hyaluronsyran inte produceras som den borde.

Viskositeten hos hyaluronsyran är oerhört hög och skyddar och har dämpande effekt på ledbrosk och artrosskador. Faktorer som påverkar produktionen av glukosamin till det sämre kan exempelvis vara stigande ålder samt strikt träning. Dessa omständigheter kan innebära att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Kosttillskott innehållandes glukosamin har därför som uppgift att förhindra eller mildra slitage på leder och brosk, och det är flertal personer som har upptäckt kosttillskottet.

Det finns otaliga fördelar med kosttillskott med glukosamin och ur många avseenden är det faktiskt en mirakulös behandling. Det ger exempelvis inte några biverkningar och det påverkar heller inte övrig medicinering. Det beror på att glukosamin är ett naturligt kroppseget ämne. Därför har det inte på något vis skadande effekter på människan.

Användning av kosttillskott med glukosamin kan medföra symptomlindring hos patienter med måttlig grad av knäartros. Därjämte har människor med ledproblem av typen osteoartros beskrivit att krämpa avtagit fullkomligt eller åtminstone att besvären lindrats markant vid intag av kosttillskottet.

I enlighet med vetenskapliga studier har tillförsel av glukosamin kompletterande egenskaper på den kroppsegna och befintliga produktionen. Glukosamin påstår även lindra ledbesvär bättre än till exempel naproxen och ibuprofen efter några veckors bruk. De antiinflammatoriska preparaten har dessutom visat tendenser att leda till biverkningar.

Genom dubbelblindtester har effekten av glukosamin testats i relation till placebopreparat. Testerna har visat tydligt att det är lindrande för smärta, rörlighet och svullnad i leder. För mera fakta detta Glukosamin på denna länk

Produktionen av ledbrosksämnen och ledvätska verkar stiga i samband med intaget av glukosamin. Vilket är någonting som faktiskt kan resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli totalt återställt.