En guide för dig som är ägare av Pointer

Det är vanligt att personer upptäcker hur givande det är att äga en eller fler Pointer, och det har även blivit väldigt populärt med Pointer för många hundägare. För den skull är det även naturligt att intresset för att lära sig mer om Pointer ökar, och att ägare av Pointer ständigt vill finna mer kunskap om rasen, dela med sig av sina egna erfarenheter av att vara ägare av Pointer samt ta del av andra ägares värdefulla kunskaper.
Alltsammans därför att samtliga ägare av Pointer ska få ut det mesta av sin relation.

Denna sajt handlar om just sådan information – smått och gott som är värt att känna till om Pointer (praktiska detaljer, generell information med mera) – och målet med denna sajt är just att såväl ägare som hundar ska kunna funka på ultimata sätt i vardagen tack vare den information som återfinns på platsen.

Registrering i kennelklubben är en bra början

En bra idé som nybliven ägare av Pointer är att registrera hunden hos Svenska Kennelklubben, som företräder såväl alla hundägare som hundar i Sverige och har många tusentals medlemmar. Då blir det lättare att finna allmänna råd som är relevanta för hundägare i allmänhet och ägare av Pointer speciellt, och att få kontakt med andra ägare av Pointer för att ha möjlighet att träffas och byta erfarenheter och/eller låta hundarna leka alternativt utföra eventuell avel på ett bra sätt.

Hundmat åt Pointer

Hundmaten är en relevant fråga för Pointer utveckling. Genom att slå fast att din hund ges en ordentligt bra och balanserad föda ger du hunden möjligheter till ett långt och trivsamt liv tillsammans med dig. Bortsett från att hunden mår bättre – vilket så klart har ett egenvärde i sig – och därmed också blir ett mer trivsamt umgänge kan också korrekt hundmat rent av vara en väldigt bra ekonomisk investering över tid.

Korrekt kosttillskott kan exempelvis vara en betydelsefull del. Genom att betala en aning mer eller vara mer noga i urvalet kan man spara mycket pengar (och bättra på vardagen för alla parter) genom att tillsammans med en god kost hålla hunden frisk och därmed förhoppningsvis avstyra återkommande och kostsamma besök hos veterinären med din Pointer. Således är det viktigt att ta till sig av expertinformation och hålla sig uppdaterad om nya vetenskapliga råd och rön om hundmat för Pointer.

Dressyrträning av Pointer

Så som många andra raser kan dressyrträning av Pointer vara ett alldeles briljant sätt att forma en bra relation med hunden, genom att umgås under långa stunder i form av en aktivitet som både ägare samt hund tycker om, samtidigt som hundens motoriska färdigheter utvecklas och både hund samt ägare får välbehövlig motion.

Bra hundartiklar – omfattande hjälp för ägare av Pointer

En annan betydande aspekt för att ge Pointer en bra miljö att utvecklas i är att investera i hundartiklar av bra kvalitet på varje relevant område: allt ifrån koppel till munkorgar, liggunderlag, Brodyrmärke Pointer och så vidare. Det ger tillfälle för hunden och dig som ägare att få det lättare i vardagen tack vare att skonsamma material används och hög funktion upprätthålls, och hunden får korrekt hjälpmedel för att kunna utnyttja sin potential till max.

Bra hundartiklar och stort urval inom många områden finns exempelvis på sajter som prisad.se, en sajt som gör att du lätt kan hitta det mesta du letar efter till din Pointer utan större ansträngning.