Lokalisera möglet effektivt med hjälp av en mögelhund

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att hitta mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid arbetet före mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har sedan urminnes tider använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det förekommer en massor olika saker man kan träna en hund för. Eftersom hundar har ett väldigt känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt alternativt inte alls kan uppfatta lukten av.

Mögel behöver inte ständigt föra med sig bristfällig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i vissa fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje läge. Ifall man misstänker att man har besvär med mögel så är det första steget att granska exakt var möglet förekommer.

Ofta kan man se och uppleva lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även om man ser en påtaglig mögelfläck som växer på väggen, är det inte säkert att det är alltsammans. Det kan förekomma mer mögel till exempel bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund ska få en rejäl träning, där grundutbildningen är omkring åtta månader och som sker ihop med husse eller matte, personen som också kommer att utgöra mögeltekniker. Det är således, exakt som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både människa samt hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det betydelsefullt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att implementera dem, alltså i detta fall genom att leta efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är undermåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel ger ifrån sig hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att hitta samt markera.

Mögel kan ge ifrån sig dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp till fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då enkelt att förstå vikten att få undan möglet från sitt hus. För att bli av med mögel är det främsta sättet också det mest radikala, att helt enkelt avlägsna allt av det angripna materialet och ersätta det med nytt och fräscht. Mer tips här

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och övrig mikrobiell påväxt är det angeläget att åtgärda orsaken. Torka utrymmet rejält med avfuktare och se över ventilationen. Ifall det är husgrunden som har blivit mögelangripen bör man se till så att dräneringen är god. Avlägsna växter och jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador med påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med hjälp av Fulstopp eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen speciell hundras som är extra passande för att bli mögelhund, det rör sig om hundens personlighet men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller ingenting man åstadkommer i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare samt regelbunden träning. Ifall man lyckas har man dock en briljant medarbetare i sin mögelhund.