Vad för sorts hund är en vakthund samt hurdan dresserar man samt sköter man en vakthund?

En vakthund är en vakttränad, skarpgjord hund med åtagande att skydda. Vakthunden arbetar allena under dygnets arbetsfria tid. Under den tid hunden inte befinner sig i arbete hålls den avskiljd från andra personer i sin hundgård. Var vakthund skall ha 4-6 olika hundförare och enbart hundförare har kontakt med vakthunden.

utbildad vakthund som vaktar

Flera privata personer brukar hundar för att skydda huset eller annan personlig egendom. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars arbetssätt och egenskaper avviker dock kraftigt från den riktiga vakthundens. Till skiljaktighet från den yrkesarbetande vakthunden lever hunden ihop med hundägaren och hans familj under dagarna och placeras nattetid in på det ställe hunden ska vakta.

Den utbildade vakthundens dresserande och skolning

Vakthunden är aggressiv och uppträder mycket misstänksamt mot främmande människor. Många tror således felaktigt att man under vakthundsdressyren misshandlar hundarna för att erhålla fram denna misstro. Ingenting är mer inkorrekt. Vakthundsämnen är utvalda hundar som äger en viss misstro till obekanta utan att för den skull vara aggressiva. Vakthundens psyke måste vara oklanderligt och under urbildningen byggs hundens självförtroende stegvis upp. Det här sker genom att hunden belönas alternativt uppmuntras så snart den visar aggressivitet mot obekanta personer. För att denna misstro inte ska urholkas låter man aldrig vakthundar under utbildningstiden eller när de är färdigutbildade, träffa andra personer än förarna. vilken är den bästa vakthunden Vakthunden ges aldrig lydnadsdressyr.

Vilka behöver utbildade vakthundar?

Vakthundar används av affärsverksamhet och myndigheter som vill ha en högre säkerhet. Vanligtvis anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots alarm och anlitat bevakningsföretag. Vakthundar används också inom försvaret och då främst inom flygvapnet. Inom flygvapnet används vakthundarna framför allt för hangarhund. Inom flygvapnet har man inte haft ett enda inbrott, sabotage eller skadegörelse på vakthundsbevakat område. Varken agenter eller plogbillar går frivilligt in till en vakthund. Vakthundar används också till viss del av marinen.

Vilken är den dresserade vakthundens allra vanligaste syssla?

Vakthundens främsta uppgift är att skälla om och markera om någon obekant person kommer in på det område som vakthunden ska vakta. Vakthunden markerar detta genom att skalla. Skulle någon trots hundens varning fortsätta in i hundens område brukar vakthunden gå till angrepp. Under dressyren görs inga försök att styra alternativt reducera hundens våldsamhet vid attack. Utförlig vakthund fakta finns på https://vakthunden.com

Eftersom inga försök görs att kontrollera eller begränsa attackens intensitet kan ett sådant angrepp ge avsevärt allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten via så kallad skallförstärkare eller skallalarm, kopplat till högtalare, radio alternativt vanligast, mobiltefon.