Den organiserade brottsligheten bakom ID-kapning

Organiserad brottslighet

I boken förekommer en och bra checklista. Boken finns gratis som e-bok på biblioteken samt kan köpas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden för mer info.
Klicka här för ytterligare information

ID-kapning drabbar offer i många skilda led. Med tanke på at den mesta ID-kapningen idag sker genom nätet så behövs naturligtvis datorkunniga personer i ligan, som kan utföra blåsningarna, speciellt när det handlar om framtagning av Spyware eller att rigga falska e-shopar. Men ID-kapning kan ha väldigt många, samt olika, ansikten – det finns flera steg i ledet för att denna organiserade brottslighet ska fungera så effektivt som den gör.

Stöld

Att ta något som inte är ens eget klassas som stöld. Ofta tänker man att stöld är ett brott som begås när man tar materiella ting utan tillstånd, men en identitet – som ju ingalunda är ett konkret ting – kan i allra högsta grad även stjälas och få saker är så obehagliga att få stulna som ens identitet.

Häleri

Häleri är att handla man med stöldgods, vilket kan beskrivas som själva essensen inom ID-kapning eftersom man dels stjäl folks identitet och sedan även handlar med den. Häleri förekommer också i alla de fall där saker säljs och köps i stulna identiteter.

Förfalskning

Identiteter stjäls av flera annorlunda anledningar, ibland kan det vara så lätt att någon förfalskar ett pass alternativt ett körkort och baserar det på en stulen identitet. För att detta ska vara möjligt måste en person med förmåga att skapa förfalskningar delta i brottet.

Företagsplundrare

Då och då läser vi om dem i tidningarna, människorna som missbrukat sitt ansvar i det bolag de är anställda i. De har vanligtvis smusslat ut pengar i små summor under en längre tid, men det finns dessutom de som stjäl en stor summa som de sedan flyr med. Vanligtvis behöver dessa en alternativt många falska/kapade identiteter med personnummer, bankkonto etc. att flytta de undanfifflade pengarna till.

Pengatvättare

I flera så att säga lyckade phishingfall behövs ett bankkonto i det land som bedrägeriet genomförts, och ett enkelt sätt att få tillgång till sådana är genom att rekrytera så kallade “Shipping Managers” eller “Private Financial Reveiwers”. Man lockar rekryterna med hjälp av lättjänade pengar som på flera sätt ser legitima ut, men erbjuder i realiteten arbete som pengatvättare, vilket kan medföra allvarliga rättsliga följder för den godtrogne “försäljningsrepresentanten”. En tumregel för att undvika denna typ av “arbete” är att tänka att om något verkar för bra för att vara sant, så är det vanligtvis också det.

En annan variant av företagsplundring är att i Ditt namn köpa ett igångvarande bolag, helst med god omsättning. Med Dig som ansvarig vd beställer man därnäst varor av befintliga samt nya leverantörer. Man kanske även betalar sina leverantörer i början. Man säljer för miljoner och betalar inte in momsen. Mot slutet – eller redan från början – betalar man inte sina leverantörer heller. I stället beställer man allt möjligt överalltifrån, som går att kränga vidare. Sedan plundrar man bolaget på samtliga pengar, inventarier och varor och försvinner. Kvar med samtliga skulder står kapningsoffret.

Brevlådevittjare

En brevlådevittjare är en person som stjäl en annans post, ofta via dennes brevlåda.
Det finns fall där detta pågår i månader, posten läses och läggs tillbaka så offret märker inget alls. När det gått en månad eller mer vet ID-kaparen alla bankkonton, avbetalningsköp, kreditkort, lån osv – i en del fall har ID-kaparen också tagit ett fönyat äkta kreditkort och koden till detta. Sedan slår man till – ofta under offrets semester som man vet allting om – medan man fortsätter vittja brevlådan på samtliga krav och brev från inkassobolag, Kronofogden, företag och banker.

Av uppenbara anledningar sker detta främst i mer exklusiva villaområden där ID-tjuven på förhand kollat upp de boendes årsinkomster på sajter som t ex ratsit.se alternativt upplysning.se. De hushåll vars ägare har mest fördelaktig ekonomi (höga inkomster/stora monetära tillgångar och få lån) är de som drabbas hårdast. Brevlådevittjning är ett lätt sätt att få tillgång till en utvalt offers personliga uppgifter – och stjäla dem.

Kriminella kontaktnät – leverantörer samt underleverantörer

I större bedrägerihärvor finns ofta åtskilliga led inblandade, vissa ibland utan medvetenhet om läget. Det grövsta brottet inom ID-kapning är organiserat bedrägeri, medan temporärt häleri ses på med en aning blidare ögon. Det finns därtill en enorm köp-och-sälj-marknad med stulna identiteter, det är inte jämt den som på olagligt vis har tillskansat sig identiteterna som använder dem för egna ändamål, utan vanligtvis säljs de vidare till andra led i brottshärvan. Det finns mängder av kriminella kontaktnät av denna typ, där ett långt led av annorlunda personer agerar inom annorlunda fält av ID-kapningen. En fixar loss identiteter, en annan säljer dem och köparen utnyttjar sedan den nyvunna identiteten till sitt ändamål vilket kan vara allt från bankkontotömning till förfalskning av pass, låntagande alternativt försäljning av icke existerande varor eller tjänster i den stulna identitetens namn m.m.