Att måla hus – saker att tänka på

Att måla hus är inte alltid världens lättaste sak, trots vad reklamerna antyder. Det är ett par saker man måste fundera på när man inser att det är läge att måla om huset, igen. Valet av inte enbart kulör utan framför allt färgkvalitet är självklart det viktigaste. Lägg därtill hur man målar och förarbete, så blir husmålningen inte något man gör i en handvändning. Men ifall man till det adderar hur utomordentligt vackert ett nymålat hus blir, så är det nästan jämt värt mödan.

Färg till fasadmålning består av två saker, pigment samt bindemedel. Bindemedlet kan antingen vara linolja, alkydolja alternativt vatten. Pigmentet å sin sida är antingen naturligt eller syntetiskt framställda.

Färgburkarna innehåller likaså tillsatser, så som gift mot mögel, dels därför att undvika mögel i färgburken, dels därför att undvika det på den målade fasaden. Förr var det oerhört vanligt med giftmängder i färgen, men efter strängare regler har det lett till att färgen har blivit relativt giftfri.

Giftfri färg är väldigt lovvärt, men dessvärre leder det ofta till att svartmögel och alger så småningom ges fäste i fasaden som får de karakteristiska svarta små prickarna. Det kan uppträda efter enbart några månader efter att man har målat huset. För att bli fri från algerna samt möglet får man då lov att tvätta med algtvättmedel, vilket i sin tur eventuellt inte alla gånger är bra för miljön det heller. I skrivande stund finns inget bättre alternativ och väntan på en giftfri, mögelavstötande färg är stor.

Idag har man endast 2 möjligheter, spruta på Tvärstopp
utanpå färgen för ett skydd upp till 10 år alternativt Fulstopp
för ett skydd upp mot 4-5 år.

Vad ska man använda för bindemedel då? Olje- eller vattenbaserat? Oljefärger, som består av till exempel alkyd- eller linolja anses äga mycket god förmåga att tränga in i träet och bildar då ett bra skydd mot vatten och fukt. De skänker dessutom fasaden en glansig yta. Vattenbaserade färger kallas för slamfärger och i den gruppen ingår exempelvis Falu rödfärg. De är inte vattenprotektiva alls, men å andra sidan är de totalt öppna för eftertork. En fasad målad med slamfärg erhåller en matt yta.

Även förarbetet varierar mellan olika typer av färgval, dock inte i så markant grad. I stort sett eftersöker man att få bort all överflödig färg som annars kan flagna när man har målat. När det gäller att måla hus med både olje färger innebär förarbetet att man skrapar bort färgflagorna med hjälp av valfri variant av skrapa – det finns en uppsjö annorlunda på marknaden, allt från billiga enkla trekantsskrapor till avancerade bestående av hårdeggsblad som man kan ersätta. Har man slamfärg så räcker det med att borsta fasaden med hjälp av en robust stålborste för att få bort onödig färg.

Vart femtionde år behöver man även göra en mer heltäckande fasadrengöring, nästan som en renovering av husets kulör. Då tar man bort all färg ner till träet med hjälp av värmepistol och skrapa.

När man har lyckats utse färg och skrapat rent huset så är det bara att sätta igång med det skojiga – att måla. Det är bra att tänka på att ha bra penslar när man ska måla stora ytor, den pensel som är dyrast i affären kan mycket väl bli billigast i längden! En av de viktigaste sakerna att tänka på innan man ställer sig och börjar måla hej vilt är att veta i vilken ordning man bör måla allt, eftersträva en god arbetsorganisering helt enkelt. Vart bör man börja? Bör hela huset målas om i år, eller eventuellt halva nästa år? Vilka fasader bör i så fall målas i år?

Ska man penselmåla alternativt sprutmåla huset? Sprutmålning med hjälp av de nya Wagnersprutorna är betydligt snabbare, man kommer åt överallt. Främst är det betydligt roligare.

Har man gjort alla förberedelserna ordentligt så är det, trots lite möda, inte så avancerat att måla hus, men resultatet blir utmärkt!