Att sanera hussvamp

Att sanera hussvamp är ett stort och omständligt projekt – det finns inget enkelt sätt att bli av med denna fruktade svamp. För den skull bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är lätt.

Äkta hussvamp, som på latin heter Serpula lacrimans, ligger vanligtvis latent inom trähus och väntar på att miljön ska bli gynnsam. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar över sin yta – det ser ut som om svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de absolut farligaste för virke och träkonstruktioner. Detta har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärighet.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk tillsammans med mycel som kan tränga in grundligt i träet. För att expandera krävs det fukt och ofta är det många svampar och annan mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Detta gör det stundvis svårt att separera hussvamp från mer benigna svampar. Till exempel mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer harmlösa svampar.

Normalt pratar man om dålig stank vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller samtliga gånger som svampen ens ger ifrån sig någon lukt.

Hussvamp växer ofta i närhet av kalkrika material, så som skorstenar. Det beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket händer med hjälp av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har adderats kan medföra att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de stora mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan beskrivas vid att någon har hällt ut kakao och det kan röra sig om flera miljarder sporer. Svampen kan likaså spridas kvickt om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det definitivt viktigaste att tänka på när det gäller hussvamp är att reducera fukten. Det absolut bästa sättet att hålla svampen på distans är att få det så torrt som möjligt. Det är viktigt att understryka att torka inte tar död på hussvamp utan endast medför så att den går in i ett dvalliknande tillstånd.

För att få bort hussvamp så tvingas man vara radikal – avlägsna allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man bör dock tänka efter med hur mycket man tar bort – ifall funktionen är intakt så behöver man inte avlägsna materialet – det kan räcka med att torka ut det noggrant. Elda upp allt det borttagna materialet direkt för att ta död på svampen!

Läs mer här

Ofta är en sådan omfattande sanering nära sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material och byggnadsplatsen är ordentligt torr, med tanke på att man annars riskerar att få angrepp av mögel omedelbart i koppling till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs således att man tar bort angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte får någon fukt!