Att sanera mögel

Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och sammankoppla med stora kostnader. Det behöver inte vara så dramatiskt att utföra en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och åstadkommer ett noga jobb, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp och slippa få mögel att sanera.

Mögel trivs bäst där det finns mycket fukt. En fuktskada följs följaktligen ofta av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer och mycel. En del mögelsorter kan avge sporer och mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan bestå av trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva samt hosta. Vanligtvis kommer dessa symptom smygande och det är inte jämt man begriper att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel särpräglad dålig lukt – det luktar unket och gammalt.

Mögel kräver, utöver fukt, något att växa på. Det ska helst vara av organiska material, så som trä och jord, men det kan även börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester samt hudflagor som finns i just badrum. Mögel i badrummet ter sig ofta som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man förhållandevis lätt bli av med genom att tvätta kaklet noggrant med diskmedel samt vatten. Se till så att möglet skrubbas undan ordentligt. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet borta. Tyvärr lämnar svartmögel kvar missfärgningar, främst i fogarna, varpå det ändå kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och går bort av denna behandling.

Det är jämt angeläget att se över lufttillförsel i samband med att man har drabbats av mögelangrepp som inte enkelt kan förklaras av exempelvis gamla matrester eller vattenläckor. Om ventilationen är illa stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Ifall möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så enkelt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna procedur går ut på att man hettar upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan gör så att medlet enklare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är betydelsefullt när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är noga avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning ska man vädra ut ordentligt innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara komplicerat att göra något åt ventilationen. Klicka för mer information

Vid kraftiga mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så duger inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har vanligtvis pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant komplett vis att sanera mögel är att man får undan också mykotoxiner samt sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.