Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan innebära allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp till att praktiskt taget riva ut en hel inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens grad är hur djupt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en omfattande mängd svampceller som skapar en tråd vilka kallas hyf. Flera sådana hyfer bildar sedan ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan växa invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel gillar att växa där det förekommer fukt, så oftast har man inte bara problem med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar analysera om det är dags för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord och smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att finna, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det enkelt att slänga, men hur gör man ifall det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går också hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man skildra den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det svårt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att utreda exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en god idé ifall man misstänker att det finns mögel och inte är säker på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte växa på rent kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att motarbeta möglet över sådana ytor – vanligt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger därför att inte få åter möglet på ett tag.

Kom ihåg att det alltid finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i nästan alla fall fukt. Det är viktigt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en apparat som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs gärna med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som håller på med detta. Klicka Här och nu för mer information

I riktigt svårt angripna hus finns inget att uträtta än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara oerhört omfattande samt kostsamt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo eller vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man helt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.