Den dåliga lukten som kommer från mögel

Flera som upplevt mögel vet att det oftast bildas en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång känt den som unken och ofräsch. Det är även en lukt som man alltid kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att sprida möglet, men de kan även framkalla bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är det som orsakar den dåliga mögellukten. Det ska tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att använda då man undersöker ifall man har drabbats av mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den enkelt biter sig i väggar och inredning och det är ibland tillsynes omöjligt att bli av med den. Det fastän man har lyckats eliminera möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge om man inte gör någonting åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver ofta att man tvättar dem flera gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare och vindar. Med tanke på att fukten är avgörande för möglets förekomst är det angeläget att man ser över och åtgärdar dålig lufttillförsel och också dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det stundtals betydelsefullt att kombinera mögeldödande medel med avfuktning samt förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så förekommer det några annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självklart upp till var och en och ska grundas på mängden mögel man har att göra med och var det finns. Fulstopp

Om möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, på kakel eller andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel eller diskmedel och därpå torka av med mycket med ättika. Man kan även använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som dessutom är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är besvärligt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra råd. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det ångas, vilket sker i en särskild maskin. Ångorna kan lättare tränga in och komma åt på otillgängliga platser.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och ersätta det. Det är dock dyrt och omständigt, men det enda sättet som åstadkommer så att man blir fullkomligt kvitt mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man nyttja foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan även använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis förstör molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid korrekt hantering är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre innan någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp eller Fulstopp.