En jämförelse mellan mossor och lavar

Mossor och lavar är emellanåt väldigt lika varandra till utseendet och kan växa ihop, men där tar förmodligen också de största likheterna slut. Det rör sig om distinkt olika växter, mossor äger bladliknande utskott som har porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg alternativt en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De gillar att expandera där det finns fukt och skugga, d.v.s. helst i skogar. De kan också växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong och skiffer – kort och gott på hustak.

Den främsta anledningen till att mossa börjar växa över taket är att det är överskuggat av träd som i tid och otid tappar grenar, löv och även mossporer på taket. Detta innebär en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa tar upp vatten genom ständigt öppna porer i sina vanligtvis gröna, bladliknande utskott.

Eftersom fukten stannar kvar i mossan och mossan helst växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan spricka när vintern tågar in och mossan utsätts för minusgrader. Således är det viktigt att inte låta mossa gro. Ett gammalt trick för att hålla taken mossfria är att spänna upp en tunn koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det åstadkommer att mossan inte trivs och således inte börjar expandera.

Det finns i dagsläget inget bra sätt att bli kvitt med mossa som redan har börjat expandera över taket. Det främsta sättet är att eliminera mossan för hand, men det är ett någorlunda enformigt och farligt arbete, beroende på hur taket ser ut. Det bästa sättet att bli kvitt mossan är att förse sig med en helt vanlig färgskrapa. Somliga arter av mossa är dock svårare att skrapa undan än andra, men det kräver i stort endast lite mer kraft och envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat typiskt förekommande problem. Att mossa fått övertaget beror nästan alltid på att det är surt, näringsfattigt och/eller dålig dränering. Om man vill erhålla en mossfri gräsmatta är det dessa tre saker som är viktiga att åtgärda innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat och mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak därför att de missfärgar pannorna. Klicka Här för mer information

Lavar är som bekant en symbios mellan ett par organismer. De trivs där det är ljust och torrt. En del arter trivs på stenar och utsöndrar då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är ofta grå till färgen, men det finns många undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är ofta mycket känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav samt islandslav. Lavar har många användningsområden, till exempel finns det traditioner som påbjuder nyttjande av lav i brödbakning samt islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man nyttja olika lavar för att växtfärga bland annat garn. Flera lavar ger skilda nyanser av beige och grön, men exempelvis stenlav ger en mustig och fräsch rödbrun färg.

Mossor och lavar är således inte så lika som man eventuellt kan tro! Borttagning sker enklast med Fulstopp
.